Fortum Sverige AB

Näringsministerns möte med ägarna till kärnkraften

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 17:12 CEST

I dag, torsdagen den 21 oktober, 2010, bjöd näringsminister Maud Olofsson in representanter för de tre stora energibolagen i Sverige för en lägesrapport inför den kommande vintern, med fokus på kärnkraften. Mötet var en uppföljning av det möte näringsministern bjöd in till i mars tidigare i år.


Fortum var ett av de energiföretag som deltog på mötet, då företaget är aktieägare och minoritetsägare i Forsmark och Oskarshamn. Fortum har ett stort ansvar inte minst mot våra kunder att säkerställa en ren, driftsäker och prisvärd energileverans.

Vi har, som minoritetsägare, arbetat aktivt för att ta tillvara erfarenheter, resurser och kompetens från det finska moderniseringsarbetet som pågått under lång tid och överfört det till det pågående arbetet i Sverige. Bland annat har vi bidragit med kompetens inom säkerhet, revisionsplanering och andra tekniska områden. Sammantaget har vi sedan mars bidragit med ca 2000 mantimmar. Vi har dessutom bildat en ny enhet inom Fortum för att stödja driften och olika projekt vid de delägda kärnkraftverken, säger Göran Hult, ansvarig för kärnkraftsfrågor, Fortum Sverige

De driftansvariga bolagen i Sverige, har vidtagit ett antal åtgärder för att förhindra risken för förseningar av planerad uppstart. Bland annat har vissa icke säkerhetsrelaterade underhållsarbeten, grundförbättringsarbeten och moderniseringsprojekt senarelagts. Samtliga avställningar är planerade så att de ska vara slutförda före vintern. Då säkerhet alltid har högsta prioritet, finns det dock alltid en liten risk för att något oförutsägbart tekniskt fel, myndighetskrav eller motsvarande leder till förseningar av uppstart av någon av reaktorerna.

Kärnkraft är för Fortum baskraft som alltid ska användas fullt ut. Utebliven produktionskapacitet innebär förutom en olägenhet för kunder och samhälle, också  ett ekonomiskt bortfall för företaget.

Den koldioxidfria produktionen kommer fortsatt att ha en allt mer central roll i framtida energiproduktion, både för klimatet och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Den nya kärnkraftslagstiftningen i Sverige gör det möjligt för Fortum som minoritetsägare att arbeta långsiktigt med de delägda kärnkraftverken.

Fortums bidrar även till ett hållbart samhälle genom att utveckla tekniker inom smarta nät och förnybar produktion som våg- och solkraft. Investeringar inom vattenkraften uppgår årligen till ca 600 miljoner kronor.  I dagarna fattades ett slutligt investeringsbeslut om kraftvärmeverket Brista 2. Investeringen, som uppgår till 1,9 miljarder kronor, blir ett viktigt steg mot en uthålligare energiförsörjning, Fortum har dessutom tillsammans med Skellefteå kraft undertecknat ett samarbetsavtal avseende att bygga en vindkraftpark i Blaikenområdet i norra Sverige.

Fortum fortsätter att bygga produktion och teknik som strävar mot ett kolidoxidfritt samhälle. Bland annat investerar vi 15 miljarder kronor fram till 2020 i ny klimatvänlig kraftvärme.

För ytterligare information, Agneta Molinder, Presschef, Fortum Sverige, tel 0703 445 332

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare.
Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet.
I framtiden ser vi även att de snabbt växande energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2009 uppgick Fortums omsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 11.500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com