Näringsdepartementet

Näringspolitiskt samarbete mellan Sverige och Norge

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 17:19 CEST

Regeringen har idag beslutat ingå avtal med Norge om näringspolitiskt samarbete.

Sverige och Norge är överens om ett femårigt program för att främja svenska och norska små och medelstora företags affärsmöjligheter och stimulera till ökat handelsutbyte mellan länderna. En del av satsningen öronmärks för projekt som stimulerar näringslivsutvecklingen i gränsregionerna, särskilt i områden med svag företagstillväxt.

-Sverige och Norge är viktiga exportmarknader för varandra, säger näringsminister Leif Pagrotsky. Mer handel leder till fler jobb och ökad tillväxt i båda länderna.

Programmet finansieras med de medel som stiftelsen Svensk-Norsk Industrifond överlämnar till den svenska respektive norska staten i samband med att fonden avvecklas under 2004. Mellan 10 och 15 miljoner kronor satsas per år. Programmet inleds under 2005.

För att genomföra programmet inrättas ett sekretariat med representanter från Verket för näringslivsutvecklig (Nutek) i Sverige och Innovasjon Norge i Norge.

Kontakt
Monica Björklund
Pressekreterare, Näringsdepartementets frågor
08-405 55 60
0708-67 39 86
Herbert Silbermann
departementssekreterare
08-405 22 45