Riksdagen

Näringsutskottet vill behålla stödet till forskning och utveckling i småföretag

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 15:15 CET

Näringsutskottet vill att regeringen ser till att programmet Forska & Väx blir kvar. Programmet hjälper små och medelstora företag med forskning och utveckling och försvann av misstag när regeringen arbetade fram budgetpropositionen.

Utskottet anser att Forska & Väx är en typ av verksamhet som är värdefull för de små och medelstora företagen. Det är viktigt med forskning och utveckling för att behålla och förbättra Sveriges konkurrenskraft.

Utskottet vill alltså, tvärtemot vad som sägs i budgetpropositionen, att Forska & Väx blir kvar. Regeringen bör tills vidare ta pengar till programmet från myndigheten Vinnovas anslag till forskning och utveckling för att senare komma tillbaka till riksdagen om den fortsatta finansieringen.

Försvann i snabb budgetprocess
Anledningen till att programmet inte fanns med i regeringens budgetförslag var den snabba budgetprocess som den nya regeringen hade. Det berättade näringsminister Maud Olofsson i en interpellationsdebatt den 28 november. Olofsson tycker att Forska & Väx har varit ett bra program och har kommit överens med Vinnova om att det ska kunna fortsätta.

Ja till budgetpropositionen
Näringsutskottet gjorde sitt ställningstagande när man på torsdagen med ytterligare en justering godkände regeringens förslag i budgetpropositionen på området näringsliv. Den sistnämnda justeringen gäller ett anslag på 40 miljoner kronor i bidrag till typgodkända kassaregister som utskottet anser ska tas bort.

Synpunkter från oppositionen
Företrädarna för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har inte deltagit i beslutet om anslag utan redovisat sina synpunkter på budgetens utformning i särskilda yttranden. Där framförs bland annat kritik mot regeringens hantering av programmet Forska & Väx.

I en reservation (s, v) uppmanas vidare regeringen att återkomma med ett förslag om krav på typgodkända kassaregister. I reservationen hänvisas till den tidigare regeringens satsningar för att bekämpa skattefusket och den ekonomiska brottsligheten.

För mer information: Ring Karin Ståhlberg, föredragande i näringsutskottet, på telefon 08-786 42 37.
Näringsutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut: Debatt måndagen den 18 december och beslut tisdagen den 19 december. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

* Regeringens proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007
* Näringsutskottets betänkande 2006/07:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv
* Interpellationsdebatt den 28 november 2006Magnus Korkala
Informationsenheten, tfn 08-786 40 79, 020-349 000