Röda Korset Lokalt

Närmare fyra av tio boende i Småland har under senaste året känt sig ensamma

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 14:09 CET

2,7 miljoner svenskar har känt sig ensamma i år eller 4 av 10 smålänningar. 

Enligt en ny undersökning från Novus har 2,7 miljoner svenskar känt sig ofrivilligt ensamma det senaste året och en av tre upplever att ensamhet är något som är skambelagt i dagens samhälle.* Röda Korset i Växjö vill vara med och skapa ett samhälle där människor inte tvingas leva i ofrivillig ensamhet. Vi vill inte heller att människor skall känna skam över att befinna sig i en sådan situation.  

Det är när ensamheten är ofrivillig som människor far illa. Ensamheten är en tung följeslagare och för att lindra den möter Röda Korset årligen 32 500 äldre genom besök och aktiviteter. En av de som får besök är 92-åriga Gertrud. 

-Om det inte hade varit för Marianne, så skulle jag inte orka leva längre, hon är så fin, säger Gertrud. 

Det skulle också kunna vara Nils som är en av dem patienter som fått Röda Korsets stöd under sin akuta sjukhusvistelse på en av landets 65 sjukhus som Röda Korset jobbar med. 

– Jag behöver dig mer är doktorn, snälla sitt kvar med mig, vädjar Nils till sin besökare från Röda Korset. 

Röda Korsets frivilliga möter människor som verkligen behöver en vän, en riktig människa att prata med. Det kanske låter enkelt, men ensamhet har många ansikten och är smärtsamt för många. 

För många som får stöd av Röda Korset innebär det ett bättre och rikare liv, men för andra handlar det om att få livskraften tillbaka. Det finns väl troligen ingen finare gåva än så – att hjälpa någon att må bättre och leva vidare. Idag vill vi visa våra medmänskliga verksamheter här hemma som kanske inte är så kända i Växjö kommun.

Här i kommunen har Röda Korset rödakorsvärdar på Centrallasarettet Växjö, besöksverksamhet i enskilt boende och aktivitetsträffar på serviceboende, anhörigstöd, läxhjälp, träna svenska och stöd i etablering ”Mentor till Mentor”. 

 

Fakta som gäller Växjö kommun:

Varje år möter Röda Korset i Växjö 691 äldre genom besök och aktiviteter, 477 personer deltar i någon av våra andra sociala aktiviteter, 540 personer får stöd med läxhjälp och träna svenska, vid 1164 tillfällen finns Röda Korsets frivilliga på sjukhuset och 40 anhörigvårdare får stöd. 

 

Träffa oss gärna, vi är tillgängliga för intervjuer.

Samordnare besöksverksamheten i Växjö är Marie Gustafsson tel: 0470-213 93

Samordnare för Sjukhusvärdarna/värdinnorna i Växjö är Evy Kroon tel: 0470-826 98 

*Novus undersökning: ”Allmänheten om ensamhet” genomförd i november på uppdrag av Röda Korset. Finns som bilaga.