Landstinget Gävleborg

Närsjukvård Gävle färdigförhandlad idag

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 18:15 CEST

Vid dagens sammanträde med projektledningsgruppen blev förslaget till beslut klart för närsjukvårdsprojektet i Gävle.

Delprojektet Närsjukvård Gävle är en del av Hälso- och sjukvårdssamverkan Gävleborg, det vill säga genomförandet av utvecklingslinje 3a för en ny struktur på hälso- och sjukvården i länet.

Delprojektet Närsjukvård Gävle hade bl a till uppdrag att utreda hur sjukhuset i Gävle kan fungera som närsjukhus för befolkningen i Gävle kommun. Delprojektet föreslår i sin slutrapport att samverkansformerna mellan primärvården, kommunernas kvälls- och nattpatruller och akutmottagningen ses över för att åstadkomma bättre bedömning på vilken vårdnivå patienten ska behandlas.

Närsjukvård vid länssjukhuset i Gävle är nu under uppbyggnad. En avdelning med 22 närakutvårdsplatser har öppnats som ett led i detta arbete och i enlighet med delprojektets intentioner. Verksamheten, som är knuten till medicincentrum och akutmottagningen bör kunna tjäna som modell för närsjukvårdens vårdplatser.

Delprojektgruppen föreslår två akutläkare varav en med inriktning mot allmänmedicin/medicinska området och en läkare med inriktning mot opererande specialiteter.

Den organisation för närsjukvård i Gävle, som delprojektet föreslår, anser man ska genomföras i projektform under två år.

– Delprojektet har gjort ett mycket bra jobb. Slutrapporten uppvisar ett nytänkande, som vi välkomnar. Delprojektet pekar på nya vägar för att utveckla närsjukvården, säger Lars Gustafsson, tf landstingsdirektör.

Projektledningsgruppen ställde sig vid dagens sammanträde bakom förslagen från delprojektet. MBL-förhandlingen med de fackliga organisationerna avslutades i enighet.

Beredningen av ärendet inför ett beslut i landstingsstyrelsen börjar nu med sikte på att beslutet ska kunna fattas i november eller december.

Slutrapporten finns att hämta på Delprojekt Närsjukvård Gävle