Socialdepartementet

Närståendepenningen utökas

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 09:54 CEST

För att underlätta för närstående att vara tillsammans med en person som drabbats av ett allvarligt sjukdomstillstånd föreslår regeringen i en lagrådsremiss att rätten till ersättning och ledighet för närståendevård (NVL) från sin anställning utökas från högst 60 dagar till 100 dagar.

- Det är viktig livskvalitetsfråga att närstående får möjlighet att vara tillsammans i en svår situation. För den närstående är det betydelsefullt att få vara nära den sjuke och ge stöd och tillsyn. Och för den sjuke är det en viktig trygghetsfråga, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

Utgifterna för närståendepenning uppgick till 70 miljoner kronor 2009. Kvinnor vårdar en nära anhörig i betydligt större omfattning än män. Fördelningen ligger generellt i storleksordningen 70 procent kvinnor och 30 procent män. Närståendepenningen beräknas utifrån den sjukpenninggrundade inkomsten (SGI).

Förslaget, som lämnas till Lagrådet fredagen den 24 april, föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.


Kontakt:
Mychèle Östman
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 10 00
070-771 16 34