Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Närtidssatsningen är bra för pendlarna

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2008 21:21 CEST

Grönt ljus för punktligare tåg.    
Foto: Banverket

Regeringens närtidssatsning på vägar och järnvägar har mötts både av positiva och negativa reaktioner. För alla oss som är beroende av att tågen går i rätt tid är satsningen bra.

Ett tåg som blir försenat i Skåne skapar problem för all trafik i ett bälte genom Småland, Östergötland och Mälardalen med spridning till Närke, Västmanland, Dalarna och Gästrikland. Ett försenat tåg från Göteborg mot Stockholm drabbar inte bara de som ska till Stockholm utan även resenärer mot Linköping, Örebro, Västerås och Uppsala. Det är inte bara de som reser långt som drabbas utan även de som pendlar i dessa regioner.

Nu får Banverket 540 mkr till åtgärder för att minska tågförseningarna i Öresundsområdet och 335 mkr för åtgärder i Göteborgsområdet. Tidigare har Banverket fått 125 mkr för åtgärder i Stockholmsområdet. Det är sammantaget en miljard kronor för omedelbara och konkreta insatser för dagens tågresenärer.

En målgrupp som drabbas hårt av försenade tåg är pendlarna. De reser dagligen och är beroende av punktliga tåg för att hinna till arbetet och dagis. Deras resor kan vara betydligt jobbigare än vad man kan föreställa sig. Förutom osäkerheten om de kommer fram i tid är det många gånger mycket trångt ombord på tågen. Ja, ibland är det ståplats. Miljön på stationerna är inte heller bra för hjärtat.

De som reser i tjänsten åker vanligen inte varje dag och inte under samma förhållanden som pendlarna. Att en gång i månaden bli försenad till ett sammanträde kan inte jämföras med att flera gånger i veckan komma för sent till arbetet eller dagis.

Den miljard som nu läggs ned på att minska förseningarna är en investering som förbättrar villkoren för alla som väljer tåget.