Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Närvarande ledarskap i Alingsås

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 10:07 CET

Alexander Ryman är kyrkogårdsmästare som vill dela sina medarbetares villkor. Till Nolby begravningsplats i Alingsås har han tagit med en ledarstil som han tränat genom att guida vid jakter och event i vildmarken.

Läs mer om Alexanders ledarskap i senaste Ducatus - se bilaga.

DUCATUS
Ducatus, ett magasin om att leda och arbeta i kyrka och begravningsverksamhet
Ducatus utkommer i tryckt och digital form med fem utgåvor per år.
Ducatus nyhetswebb www.ducatus.se

Redaktör: Bo Silfverberg, 08-737 72 38, ducatus@svenskakyrkan.se
Ansvarig utgivare: Helén Källholm, VD för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation


Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, samfälligheter och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare