Örebro universitet

Näsa för dåliga livsmedel i samarbete med Indien

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 11:05 CET

Forskare vid Örebro universitet ska i ett samarbete med Sastra University i Thanjavur i södra Indien utveckla inbyggd elektronisk näsa som ska kunna kontrollera kvaliteten på mat. Forskarna Silvia Coradeschi och Amy Loutfi i Örebro kommer att få ett treårigt anslag på sammanlagt 3,2 miljoner kronor från Vinnova.

Vid Örebro universitet finns stor erfarenhet av att utveckla system för att ta hand om data från elektroniska sensorer och göra kvalificerade analyser, som sedan översättas till användbar information även för icke-experter.

Vid Sastra University har man kunskaper om att tillverka sensorer för traditionella kemiska analyser. Nu ska de här färdigheterna sammanföras i ett projekt som kallas Strategic Indo-Swedish cooperative program Embedded System där målet är att få fram en prototyp till ett instrument med inbyggd elektronisk näsa, som är praktiskt användbart inom livsmedelsindustrin.


– Prototypen ska testas i industriell miljö i både Indien och Sverige och en utvärdering ska göras även med användare, som inte är experter på området. Det handlar om att få fram ett verktyg, som är praktiskt användbart i vardagen, säger professor Silvia Coradeschi som är svensk projektledare.

I Sverige finns det ett behov av att kvalitetssäkra lokal och småskalig livsmedelsproduktion. Samma behov finns i Indien och där tillkommer klimatet som ytterligare en utmaning. De metoder som nu finns är inte tillräckliga och samtidigt ökar medvetenheten om hur viktigt det är att hindra spriding av bakterier via smittad mat.

Meningen är att det här projektet ska vara inledningen till ett långvarigt samarbete mellan forskargrupperna i Örebro och Thanjavur. Från indisk sida har anslagits motsvarande 500 000 kronor till projektet.

För mer information kontakta:

Silvia Coradeschi: silvia.coradeschi@oru.se, 019-303298

Amy Loutfi: amy.loutfi@oru.se, 073-683 30 04