Fortum Sverige AB

Näst högsta flödena på trettio år i Klarälven

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 12:47 CEST

Stora nederbördsmängder i Klarälvens övre delar har fått vattenflödet in till Höljessjön att öka från 250 m3/s till 800 m3/s på ett och ett halvt dygn. 800 m3/s är en mycket hög tillrinning och har bara överträffats en gång under de senaste 30 åren (1995) och ökningen av tillrinningen den snabbaste sedan dammen byggdes.

-Höljesdammen som de senaste åren har genomgått stora dammsäkerhetshöjande åtgärder, var fylld till ca 2/3 när regnen startade och kvarvarande tillgänglig magasinsvolym används nu för att dämpa flödet nedströms Höljesdammen. Under måndagen ökades tappningen från 110 m3/s till 175 m3/s och under tisdagen har tappningen ökats i tre steg till 350 m3/s. De stegvisa ökningen görs för ge tid att säkra egendom i eller nära Klarälven, säger Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum.

Väderprognosen för de kommande dygnen gör att vi förväntar oss en förväntar oss en minskande tillrinning till Höljes. Väderprognosen utgör grunden för den fortsatta tappningsstrategin. Målet är att på ett säkert sätt dämpa ut den höga tillrinningen för att minimera risken för skador orsakade av det höga flödet.

-I nuläget ger beräkningarna att tappningen behöver ökas 50 m3/s, och tappningsökningen från 350 m3/s till 400 m3/s är planerad till onsdag kväll. Sker ingen förändring av väderprognosen för de kommande dygnen behöver ingen ytterligare tappningsökning göras, säger Claes Kjörk.

Vår erfarenhet av tidigare flöden är att tappningar från Höljes upp till 400-450 m3/s ger mycket begränsade problem utmed älven och vi har som tidigare en daglig kontakt med räddningstjänsterna i Torsby och Hagfors kommuner för att uppdatera varandra om läget. Under onsdagen kommer den ökade vattenföringen i Klarälven börja märkas längre nedströms. Under morgonen i området kring Hagfors och senare på eftermiddagen i Karlstad. Ökningen kommer pågå fram till helgen då flödet förväntas stabileras. Mer information om utvecklingen i slutet av veckan kan vi lämna under morgondagen.

För ytterligare information kontakta: Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 019-603 06 42
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kundermedel, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redanidagär 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8 000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3,5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.