Svenska institutet

Nästa generation innovationer inom ICT ska sätta Sverige på kartan.

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 08:00 CET

Sverige tillhör världseliten inom innovation. Inte minst inom ICT – Informations- och kommunikationsteknik. Som ett led i att stärka kunskapen om denna position genomför Svenska institutet (SI) med start i höst en internationell innovationssatsning. Inom ramen för denna tar SI fram en utställning som ska visa 20 av Sveriges hetaste innovationer. Hela åtta av innovationerna återfinns inom ICT.

Via en omfattande urvalsprocess har 20 av Sveriges, just nu, mest intressanta innovationer valts ut bland unga tillväxtföretag. Tillsammans med ett antal forskningsinnovationer, som ger en inblick i framtiden, visar de hur svensk innovationsanda skapar förutsättningar för internationell konkurrenskraft. Utöver de åtta företag som valts ut inom ICT representerar innovationerna även Life Science, miljöteknik samt spel- och nöjesindustrin.

Utvalda företag inom ICT:  

Tobii Technology - www.tobii.com 
Penny - www.penny.se
Saplo - www.saplo.com
Accumulate - www.accumulategroup.com
Flatfrog - www.flatfrog.com
Rolling Optics - www.rollingoptics.com
Oculusai - www.oculusai.com
Nocturnal Vision - www.nocturnalvision.se

Expertgruppen för urvalet har bestått av: Tomas Bennich, grundare av Sweden Mobile Association, Magnus Lundin, vd, Swedish Incubators and Science Parks (SiSP), Catarina Hedar, fd projektledare, Sveriges Miljöteknikråd (Swentec), Bengt Mölleryd, projektledare, IVA och Gösta Sjöholm, expert inom life science/medtech. Adiba Cremonini, med mångårig erfarenhet från kommunikations- och PR-arbete i det svenska innovationssystemet, har representerat SI i urvalsprocessen.

De utvalda bolagen kommer från följande städer samt har nominerats av följande parter: Uminova i Umeå, Uppsala Innovation Centre i Uppsala, STING, Sweden Mobile Association, Stockholm Business Region, Svenska Uppfinnareföreningen i Stockholm, GU Holding, Chalmers Innovation i Göteborg, Create i Västerås, MINC i Malmö samt Mobile Heights, Cleantech Inn Sweden i Lund.

Utställningen, som tas fram i samarbete med White arkitekter, premiärvisas i Silicon Valley i USA i höst och ska sedan turnera runt om i världen i nära samarbete med berörda svenska ambassader och lokala samarbetsparter. Ett omfattande program anpassat till respektive stad och land kopplas till utställningen.

För mer information, kontakta:

Jenny Hagblom, press- och informationsansvarig, 08-453 79 22, jenny.hagblom@si.se
Inger Envall, projektledare för utställning och turné, 0736-84 20 06, inger.envall@si.se

För hela listan, se relaterade dokument.

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som ökar omvärldens intresse för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska och utländska samarbetsparter samt med svenska ambassader och konsulat.