Svenska institutet

Nästa generation innovationer inom miljöteknik ska sätta Sverige på kartan

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 08:00 CET

Sverige tillhör världseliten inom innovation. Inte minst inom miljöteknik. Som ett led i att stärka kunskapen om denna position genomför Svenska institutet (SI) med start i höst en internationell innovationssatsning. Inom ramen för denna tar SI fram en utställning som ska visa 20 av Sveriges hetaste innovationer. Hela fem av innovationerna återfinns inom miljöteknik.

Via en omfattande urvalsprocess har 20 av Sveriges, just nu, mest intressanta innovationer valts ut bland unga tillväxtföretag. Tillsammans med ett antal forskningsinnovationer, som ger en inblick i framtiden, visar de hur svensk innovationsanda skapar förutsättningar för internationell konkurrenskraft.

Utöver de fem företag som valts ut inom miljöteknik representerar innovationerna även informations- och kommunikationsteknologi, Life Science samt spel- och nöjesindustrin.

Utvalda företag inom miljöteknik:

I-Tech - www.i-tech.se
MyFC - www.myfc.se
OrganoClick - www.organoclick.com
Solvatten - www.solvatten.se
Xylophane - www.xylophane.com

I expertgruppen för urvalet återfinns: Tomas Bennich, grundare av Sweden Mobile Association, Magnus Lundin, vd, Swedish Incubators and Science Parks (SiSP), Catarina Hedar, fd projektledare, Sveriges Miljöteknikråd (Swentec), Bengt Mölleryd, projektledare, IVA och Gösta Sjöholm, expert inom life science/ medtech. Adiba Cremonini, med mångårig erfarenhet från kommunikations- och PR-arbete i det svenska innovationssystemet, har representerat SI i urvalsprocessen.

Utställningen, som tas fram i samarbete med White arkitekter, premiärvisas i Silicon Valley i USA i höst och ska sedan turnera runt om i världen i nära samarbete med berörda svenska ambassader och lokala samarbetsparter. Ett omfattande program anpassat till respektive stad och land kopplas till utställningen.

För mer information, kontakta:

Jenny Hagblom, press- och informationsansvarig, 08-453 79 22, jenny.hagblom@si.se
Inger Envall, projektledare för utställning och turné, 0736-84 20 06, inger.envall@si.se

För hela listan, se relaterade dokument

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som ökar omvärldens intresse för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska och utländska samarbetsparter samt med svenska ambassader och konsulat.