Europaparlamentet

Nästa sammanträde i Bryssel - Betancourt besöker EP - Israel-Palestina: fångar i fokus

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 13:45 CEST

Nästa sammanträde i Bryssel

Även det andra plenarsammanträdet i september (22-25 september) kommer undantagsvis att hållas i Bryssel. Det beskedet fick ledamöterna från talman Hans-Gert Pöttering idag. Reparationerna i Strasbourg pågår och bedömningen av säkerhetsexperterna kommer att göras den 22 september.

Betancourt besöker Europaparlamentet i oktober

Ingrid Betancourt har tackat ja till inbjudan att tala inför ledamöterna i Europaparlamentet. Ingrid Betancourt kommer att delta i plenarsammanträdet den 8 oktober.

- Jag glädjs åt att Ingrid Betancourt har accepterat vår inbjudan att tala till Europaparlamentet. Vi är stolta över hennes mod och vi ser fram emot att det här tillfället att hedra henne, kommenterar talman Hans-Gert Pöttering.

Ingrid Betancourt kidnappades av FARC i Colombia den i feburari 2002 och räddades från fångenskap, tillsammans med tre amerikaner och elva colombianer, i juli 2008. Ingrid Betancourt arbetar idag aktivt för att alla övriga medfångar ska friges och det är med detta engagemang i fokus som hon besöker Europaparlamentet.


Israel-Palestina: fångar i fokus

Europaparlamentet välkomnar frigivningen av palestinska fångar i augusti och uppmanar den israeliska regeringen och den palestinska myndigheten till fortsatta ansträngningar.

 

Ledamöterna antog idag en resolution om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser. 416 ledamöter röstade för, 136 emot och 61 avstod.

 

Texten framhåller att frågan om politiska fångar har stor betydelse i konflikten mellan Israel och Palestina. Europaparlamentet uppmanar till "ett omedelbart frigivande av de fängslade ledamöterna av det palestinska lagstiftande rådet inklusive Marwan Barghouti" och menar att detta kunde bidra till det "klimat av ömsesidigt förtroende som är nödvändigt". Parlamentet uppmanar även till frigivningen av den israeliske officeren Gilad Shalit.

 

"Garantera miniminormer"

 

Europaparlamentet uppmanar Israel att "garantera att miniminormerna för fängsligt förvar respekteras, att ställa frihetsberövade personer inför rätta och upphöra med s.k. administrativt frihetsberövande samt vidta lämpliga åtgärder för minderåriga i fängelse och för besök till fångar, helt i enlighet med internationella normer, inklusive konventionen om barns rättigheter och FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning."

 

"Förhindra våldsdåd"

 

Europaparlamentet uppmanar den palestinska myndigheten att "vidta alla åtgärder för att förhindra alla våldsdåd eller terroristangrepp, särskilt de som begås av före detta fångar, särskilt barn."

 

Gemensamt resolutionsförslag: B6-0343/2008/RC
Omröstning: 4.9.2008

Kontakt:

Anna Bäckman

Redaktion & Information

E-mail : press-sv@europarl.europa.eu

Tfn: (+32) 2 283 40 18