Katrineholms kommun

Nästa steg i utvecklingen av Katrineholms skolor

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2012 10:10 CEST

I första steget i utvecklingen av Katrineholms skolor fick samtliga elever och lärare i gymnasieskolorna varsin dator.
 – Nu i nästa steg riktar vi oss mot samtliga grundskolor, förskolor och fritidshemavdelningar. Vi ökar datortätheten och ser till att ”ta in världen” i klassrummet – genom trådlösa nätverk, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Katrineholm kommuns målsättning är att alla elever ska ges möjlighet att nå de nationella målen. Avsikten är att skapa en skolmiljö som präglas av lärande, trygghet och utveckling.

– Vi arbetar på flera olika plan med flexibla och smarta lösningar anpassade till aktuell åldersgrupp och till skolans/förskolans arbetsätt. Vi har genomfört olika satsningar, både när det gäller kompetensutveckling och teknik, för att stödja det IT- och mediepedagogiska arbetet inom verksamheterna, säger Göran Dahlström.

I nästa steg i utvecklingen, beräknas vara klart till höstterminen 2012, av Katrineholms skolor gör vi följande:

  • Trådlös uppkoppling på skolorna Söder, Tallås & Nyhem
  • Pedagogerna i samtliga grundskolor får egna bärbara datorer
  • Varje förskoleavdelning samt fritidshemsavdelning får en bärbar dator
  • Ca 100 nya elevdatorer görs tillgängliga för speciella utvecklingsprojekt


För mer information kontakta
Anneli Hedberg (S) ordförande Bildningsnämnden, telefon: 070-660 44 03
Helene Björkqvist förvaltningschef Bildningsförvaltningen, telefon: 070-645 54 99

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 400 invånare.

www.katrineholm.se