Fortum Sverige AB

Nästa steg klart för Fortums och ABBs projekt i Norra Djurgårdsstaden

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 11:37 CEST

- investeringsstöd beviljat för förstudien "Smarta elnät i stadsmiljö"

Energimyndigheten beviljade den första oktober finansiering till förstudie för forskningsprojektet "Smarta elnät i stadsmiljö i Norra Djurgårdsstaden". Stödet uppgår till ca 13,4 miljoner kronor, varav 5 miljoner kronor från Vinnova, och ska bidra till att utveckla affärskoncept, detaljerade krav- och funktionella specifikationer för smarta elnät inom områden som:

Aktiva och energieffektiva hus och hem
• Lokal förnybar elproduktion i stadsmiljö
• Energismart konsumentbeteende
• Utformningen av framtidens smarta elnät och energilager
• Behov av utvecklat regelverk och nya marknadsförutsättningar

-Det känns oerhört roligt att vi har fått stöd att fortsätta denna spännande satsning. Vi hoppas att projektet skall kunna peka ut en väg för att leda och driva omställningen till ett mer hållbart energisystem.  En omställning som är nödvändig för att vi ska uppnå de högt uppsatta miljömålen för 2020, säger Tomas Wall, Chef för forskning och utveckling på Fortum

Forskningsprojektet kommer att testa ett flexibelt elnät med låga utsläpp i Stockholm. Stadsdelen kommer även att fungera som ett nationellt provområde för utveckling och installationer i verkliga miljöer.

-Det här känns väldigt spännande. Förstudien ska inriktas inte enbart mot tekniska lösningar och affärsmodeller fokuserade mot aktiva konsumenter och reducering av topplast utan även på att skapa en innovativ miljö kring FoU-arenan Norra Djurgårdsstaden”, säger Karl Elfstadius, globalt ansvarig för affärs- och marknadsutveckling Smart Grid inom ABB.

-Konsumenterna kommer att ha en nyckelroll i omställningen. Det nya elnätet kommer att möjliggöra för kunderna att ta en mer aktiv roll i sin elkonsumtion, så det handlar om att hitta lösningar som underlättar och är motiverande för kunderna att leva klimatsmart, säger Tomas Wall

Norra Djurgårdsstaden är ett av flera projekt där Fortum driver arbetet mot en hållbar utveckling. Vid Lindhagensterrassen i Stockholm och i Glava i Värmland testas olika tekniker. Läs mer på fortum.se

Om projektet

Tillsammans med ABB och KTH ska Fortum arbeta i detta utvecklingsprojekt för att designa och installera Smarta Elnät i stor skala i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Med i forskningsprojektet är även Ericsson, Electrolux, NCC, JM, ByggVesta, HSB, Stockholms Hamnar och Interactive Institute. Den projektfas som nu finansierats avser den förstudie som skall pågå under sex månader med start i oktober.

Målen för Norra Djurgårdsstaden är att CO2-utsläppen ska ha minskat från dagens genomsnitt för Stockholm på 4 ton till 1,5 ton per person och år till 2020. Till 2030 ska stadsdelen vara fri från fossila bränslen. Stadsdelen ska planeras och byggas så att den är anpassad för framtida klimatförändringar. Det gör att Norra Djurgårdsstaden är väl lämpad att testa och utveckla nya energilösningar som kräver ett smart elnät för hållbar utveckling i stadsmiljö. Byggstart är planerad till 2011 med första inflyttning 2012.

För ytterligare information kontakta; Agneta Molinder, presschef, Fortum Sverige tfn: 08 67 17134

Om Fortum - Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare.Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk.
Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att de snabbt växande energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2009 uppgick Fortums omsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 11.500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information:
www.fortum.com

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare.
Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet.
I framtiden ser vi även att de snabbt växande energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2009 uppgick Fortums omsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 11.500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com