Medeca Pharma AB

Nästan alla penicillinallergiker kan friskförklaras

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 14:34 CEST

90 % av alla barn och vuxna som fått veta att de är penicillinallergiska kan friskförklaras. Till den gruppen förskrivs i onödan bredspektrumantibiotika. Detta bidrar till utvecklingen av antibiotikaresistenta bakteriestammar. Med ett nytt penicillintest kan läkaren avgöra vem som verkligen är penicillinallergiker.

Var tionde penicillinbehandling ger reaktion

Penicillin och övriga betalaktamantibiotika tillhör de antibiotika som man använder mest. Reaktioner inträffar vid ungefär var tionde behandling. Reaktionerna kan vara svåra och livshotande, men de flesta är lindriga. Det är bara ett par procent av reaktionerna som beror på en verklig penicillinallergi och som kan ge livshotande reaktioner.

Få utredningar medverkar till resistensutveckling

Få patienter som har haft en reaktion utreds och det är ett stort problem. Patienter som reagerat med hudutslag blir stämplade som penicillinallergiker trots att de inte löper någon risk vid förnyad penicillinbehandling. Följden blir att läkaren inte vågar förskriva penicillin till dessa utan förskriver bredspektrumantibiotika.

Användningen av bredspektrumantibiotika ökar risken för resistensutveckling. Det leder till att allvarliga infektioner hos svårt sjuka patienter inte kan behandlas därför att bredspektrumantibiotika, som då måste användas, mist sin verkan.

Det är svårt att diagnostisera penicillinallergier rätt, så att svåra och livshotande reaktioner undviks samtidigt som patienter inte felaktigt får stämpeln penicillinallergi.

Penicillin bryts till 95 % ned till huvudmetaboliten penicilloyl, vilken kallas huvudallergenet. Resten metaboliseras till så kallade mindre komponenter, som ofta är orsak till de allvarligaste reaktionerna. Det är därför viktigt att alla komponenter utreds.

Hudtestning med huvudkomponenten och mindre komponenter är förstahandsmetod för att diagnostisera penicillinöverkänslighet enligt European Network for Drug Allergy. På grund av sin högre känslighet kan dessa hudtester inte ersättas av blodprover. Att använda det färdiga läkemedlet för hudtestning är inte en utvärderad teknik.

På de flesta vuxenallergimottagningar i Sverige tar man först ett blodprov som kan påvisa sensibilisering för vissa av penicillinets komponenter och antibiotika av cefalosporintyp. Är provet negativt görs ett hudtest. Om även det provet är negativt måste patienten dessutom genomgå en provokation genom att svälja en dos antibiotikum.

Barn som reagerat med vissa typer av icke-kliande hudutslag kan ges en provdos på mottagningen med läkare närvarande och i nästan 100 % av fallen tål dessa barn vanligt penicillin.

Ny metod förbättrar testning

Med ett nytt hudtest med alla viktiga penicillinkomponenter kan den stora gruppen icke-allergiker identifieras och därmed friskförklaras. Dessutom kan den lilla gruppen verkliga penicillinallergiker identifieras och få riktig information av allergispecialister.

Testet är dokumenterat och validerat av den europeiska allergiläkarföreningen och flera allergikliniker använder redan metoden. Bland annat allergimottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund har använt metoden på många patienter och har en bred erfarenhet.

Det nya testet ger ett snabbare och säkrare besked om eventuell penicillinallergi. Testet är tillgängligt på licens.

Kontaktpersoner

Professor Sten Dreborg, tel 0733- 42 33 41

Överläkare Sonja Werner, Lung- allergimottagningen, Universitetssjukhus i Lund, tel. 046-17 22 53

Rafael Ferrándiz, medicinskt ansvarig Medeca Pharma AB, tel. 070 - 256 34 32

Produktinformation DAP penicillin- och amoxicillintest:

http://www.medeca.se/for-vardpersonal/penicillintestOm Medeca Pharma AB

Medeca Pharma AB är ett svenskt läkemedelsföretag som är specialiserat inom allergi och dermatologi. Företaget grundades 1991 och har haft en stark tillväxt de senaste 5 åren.

Medeca Pharma representerar Diater Laboratorios, Alpretec S.r.l, Allergy Control Products Inc och Lincoln Medical Ltd. Diater Laboratorios utvecklar immundiagnostiska analyser och behandlingar inom området för allergi. Alpretec S.r.l. är specialiserade på medicinska, högteknologiska textilier för att förebygga och minska besvären vid allergi och eksem. Allergy Control Products är ledande inom utveckling av produkter för att reducera allergenexponeringen. Lincoln Medical Ltd är ett brittiskt läkemedelsföretag som tillverkar Anapen, en adrenalinpenna vid anafylaktisk chock.

www.medeca.se