BIL Sweden, bilindustriföreningen

Nästan en fjärdedel dieslar i oktober

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 13:48 CET

Dieselandelen fortsätter att öka kraftigt jämfört med fjolårsnivån. Under oktober var andelen dieselbilar 23,4 % av de totala nybilsregistreringarna vilket är den högsta dieselandelen någonsin för en enskild månad.

Under oktober förra året var dieselandelen 9,1 %. Ackumulerat från årets början var dieselandelen 18,2 % jämfört med 8,9 % samma period förra året.

– Den ökade andelen koldioxidsnåla dieselbilar är mycket glädjande ur miljösynpunkt, eftersom en dieselbil släpper ut nära 20 % mindre koldioxid och förbrukar cirka 25 % mindre bränsle än en bensinbil, säger Bertil Moldén VD för BIL Sweden. Trots den kraftigt ökade dieselandelen har Sverige fortfarande en bra bit kvar till europasnittet där varannan ny bil är dieseldriven.


Fortsatt rekordnivå för lastbilar
– Uppgången på lastbilsmarknaden fortsatte även under oktober och registreringarna nådde sin högsta nivå någonsin för en oktobermånad. Förutsättningarna är goda för att vår prognos skall infrias om att 2006 blir det bästa lastbilsåret någonsin, fortsätter Bertil Moldén.

– Även om personbilsregistreringarna minskade något under oktober är de på en fortsatt hög nivå. Hittills i år har registreringarna ökat med 4 % vilket ligger i linje med vår prognos på 285 000 nya bilar under 2006, menar Bertil Moldén.

Under oktober registrerades 24 251 nya personbilar, vilket är en minskning med 2,6 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-oktober, har registreringarna ökat med 4,2 %. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 24,9 % under oktober och har hittills i år ökat med 16,5 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i oktober med 24,8 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 33,8 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 17,1 % och tunga lastbilar har ökat med 9,8 %.

2 700 nya miljöbilar under oktober
Antalet nyregistrerade miljöbilar uppgick till 2 724 under oktober. Det är en ökning med
38 % jämfört med oktober förra året. Hittills i år har miljöbilsregistreringarna ökat med 204 %.

– För att bibehålla den positiva utvecklingen av miljöbilsförsäljningen har vi begärt att staten snarast undersöker möjligheterna att sänka momsen på etanol och andra alternativa bränslen till 6 procent (samma nivå som för kollektivtrafiken), ser över etanoltullen och lägger fast en tydlig ambitionsnivå för fordonsgasens infrastruktur, säger Bertil Moldén.

Detaljerad information inkl registreringar av miljöbilar finns i bifogade material.

För mer information kontakta VD Bertil Moldén, tfn 08 701 63 61 eller 070 638 65 31.