Länsstyrelsen i Uppsala län

Nästan en miljon till insatser mot hedersrelaterat våld

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 15:35 CET

Presskontakter: Leena Marandi, tfn 018-19 53 09,
mobil: 070-5922452,
E-post: leena.marandi@c.lst.se

Länsstyrelsen beviljar 978 000 kronor till förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld. Pengarna fördelas till sju externa projekt och satsningarna sker i första hand inom skola, socialtjänst samt frivilligorganisationer.

– Årets satsning bygger vidare på tidigare projekt inom skola och socialtjänst men flera frivilligorganisationer har också fått stöd för utbildning och kunskapsspridning inom sina organisationer samt till bl a ungdomar i grund- och gymnasieskolan, säger socialdirektör Birgitta Forsberg.

De projekt som får stöd är:

Uppsala kommun, Famnen för att skapa och utbilda ett nätverk av nyckelpersoner som ska arbete förebyggande och attitydförändrande i familjer som Famnen möter i sitt arbete. Famnen är Uppsala kommuns resursteam inom socialtjänsten för ungdomar i mångkulturella familjer. Projektet är tvåårigt och beslutet avser det andra året.
Projektet har beviljats 315 000 SEK.

Dikrimineringsbyrån för att göra en utställning som främst vänder sig till klasser från åk 8 på grundskolan till åk 3 på gymnasiet men som också vänder sig till allmänheten. Fotografen Elisabeth Ohlsson kommer att engageras i projektet
Projektet har beviljats 195 000 SEK


Uppsala kommun, Gymnasieskolan. Gymnasieskolan har tidigare fått stöd för att utbilda stödgrupper på gymnasieskolor i Uppsala kommun. Stödgrupperna består av fem personer på varje skola med representanter från elevvårdspersonal, lärare och skolledning. Nu har man fått medel för att genomföra handlingsplaner samt för utbildning och aktiviteter på skolorna. Uppsala kommun får även medel för en elevutbildning som ges till 7 klasser inom IVIK (individuella programmet för nyanlända flykting- och invandrarelever).
Projektet har beviljats 150 000 SEK.


Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar/SIU för närradioprojektet ”Att vara barn/ungdom i Sverige” som med hjälp av reportage, debatt och information på lätt svenska som översätts till flera språk vill bryta tystnaden kring känsliga ämnen som t ex heder.
Projektet har beviljats 150 000 SEK

Brottsofferjouren för att informera och skapa dialog med elever i åk 8 om nya lagen om mobbning, om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever och vart den som känner sig utsatt vänder sig för hjälp.
Projektet har beviljats 72 500 SEK

Somaliska hjälpkommittén som ska sprida information om hedersrelaterat våld samt hålla utbildningar och studiecirklar i syfte att motverka diskriminering av kvinnor och ungdomar.
Projektet har beviljats 61 000 SEK

Röda korset för att utbilda anställda och frivilliga om mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld så att organisationen kan utveckla en handlingsplan för hur man kan arbeta förebyggande samt förbättra sitt stöd till utsatta.
Projektet har beviljats 35 000 SEK

För ytterligare information, kontakta:
Birgitta Forsberg, socialdirektör vid Länsstyrelsen Uppsala län.
Tfn: 018-19 53 68, 070-593 12 63, e-post: birgitta.forsberg@c.lst.se


Se även: www.c.lst.se