Kompetensgalan

Nästan var femte chef är emot mångfaldsarbete

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 12:15 CET

Sex av tio tror att det skapar framgångCirka var femte chef uppger att de är emot ett aktivt mångfaldsarbete.

Men 60 procent menar att ett ökat mångfaldsarbete är en framgångsfaktor.

Det visar den årliga undersökning som Kompetensgalan 2007 har genomfört bland 675 chefer i svenska företag.I årets undersökning säger 72 procent av cheferna det är viktigt med ett aktivt mångfalds­arbete inom näringslivet. Drygt var femte har någon gång rekryterat en person med lägre kompetens för mångfaldens skull. Det vanligaste skälet till det är de ville förbättra könsfördelningen.Men trots att en majoritet är för mångfaldsarbete är samtidigt 77 procent emot kvotering för att få en bättre könsfördelning bland dem som har ledande befattningar i arbetslivet. Och 17 procent är helt emot aktivt mångfaldsarbete.– Många tycker att dessa frågor är uttjatade och ser endast problemen med att hantera olikheter på arbetsplatsen. Det känns tryggare om alla är som en själv, men det är kanske inte det bästa för företaget. Fördelen med olikheter är ju att kompetensen ökar och att det blir roligare att jobba, säger Vibeke Pålhaugen, vd för tidningen Chef och ordförande för Kompetensgalan.Lever inte som man lär

I undersökningen anser även drygt var fjärde tillfrågad att kvinnor har sämre möjlighet att göra karriär som chef. 68 procent tror att män får toppositioner tack vare att de rekryteras av andra män.91 procent säger att de inte skulle tveka att anställa en person av icke-nordiskt ursprung. Samtidigt är det bara 64 procent som utan förbehåll anser att personer med brytning inte är ett problem på arbetsplatsen.– Det är politiskt korrekt att säga man välkomnar utomnordisk personal, men det är en helt annan sak när det blir allvar. Det är tydligen inte lika lätt att leva som man lär. Alla undersökningar visar att man rekryterar personer som liknar en själv. Och hur sannolikt är det att dessa har rätt eller bäst kompetens? säger Vibeke Pålhaugen, vd för tidningen Chef och ordförande för Kompetensgalan.Nästan alla chefer, 93 procent, skulle inte tveka att rekrytera en person som är homosexuell. Nästan lika många tror dock att det fortfarande finns fördomar mot denna grupp på svenska arbetsplatser. 37 procent av dessa säger också att de inte tycker att man ska uttala sin sexuella läggning på jobbet.De flesta chefer tvekar inte att anställa någon som är från 20 upp till 55. Däröver uppstår tveksamheter som motiveras med att ”äldre personer gillar inte förändringar” och att ”yngre har ett större driv”. Ytterst få tvekar dessutom att anställa någon med funktionshinder, endast 4 procent. 73 procent reserverar sig dock med att säga att det beror på funktionshindret.675 chefer deltog i undersökningen. Majoriteten var mellan 40 och 49 år, ytterst ansvariga eller ingick i ledningsgruppen, samt arbetade på ett företag med färre än 250 anställda.

För mer information kontakta:

Vibeke Pålhaugen, ordförande Kompetensgalan 2007

Tel: 0703-13 51 92


Kompetensgalan sätter fokus på kompetensutveckling för att bidra till långsiktig framgång i svenskt näringsliv. Kompetensgalan lyfter fram goda exempel och premierar människor vars insatser driver kompetensutvecklingen och svenskt arbetsliv framåt. Bakom Kompetensgalan står Chef tillsammans med Folktandvården i Stockholm, Sats Sports Club, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, Svenska Dagbladet, Stockholms Stad, Sveriges HR-förening samt Telia Sonera.