Den okända hästen

Nätet har alla förutsättningar för demokrati

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 07:00 CET

Förutsättningarna för att reformera demokratin har aldrig varit så goda som idag. Demoex och andra direktdemokratiska initiativ i ett dussin olika länder enades nyligen om en gemensam policy, där politisk neutralitet och ett interaktivt media för debatter och omröstningar är hörnstenarna. Flera demokratiforum med öppen källkod är under utveckling och tanken är att de ska kunna användas över hela världen.

Så länge Internet är öppet i de arabiska länderna behöver vi inte vara rädda för att de ska misslyckas med att skapa demokrati. Den demokratiska processen kan helt och hållet ske över nätet, där alla nödvändiga förutsättningar och redskap finns. Ett utbrett internetanvändande och ett läs- och skrivkunnigt folk, mer än så behövs inte för att reformera demokratin.

Demokrati förutsätter bland annat åsiktsfrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet. Nätet erbjuder allt detta. Twitter och Facebook är exempel på virtuella mötesplatser. Deltagarna behöver inte träffas fysiskt, bara de kan utbyta information och fatta beslut tillsammans. Nätet erbjuder den öppenhet som är nödvändig för att förhindra maktmissbruk och korruption.

Om den unga demokratirörelsen får in en fot i parlamentet så kommer de sannolikt att lägga ut den politiska informationen på nätet. Lättast blir det om de röstar fram ett internetparti. Demokratisk påverkan kan ske på två sätt: genom att man själv är med och beslutar eller genom att man påverkar beslutsfattarna.  Digital direktdemokrati ger möjlighet att påverka både direkt genom omröstningar och indirekt genom att argumentera i den öppna debatten.