MKFC Cloud Campus

Nätfolkhögskolan missgynnas

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 15:07 CET

MKFC Stockholms Folkhögskola är landets största folkhögskola. I år läser 405 studerande på långa kurser hos MKFC. Kursernas inriktningar är Vårdinriktning, IKT- yrkesinriktning, Turisminriktning, Projektkurser i utvecklingsländer, Mänskliga rättigheter, Konst , Design och kärnämne. Varje år genomsyras kurserna av ett tema. Årets tema är Rättvisa. Sökartrycket är högt. Var tredje behörig sökande kan tas in på kurser. Genomströmningen är 94 %. Varannan deltagare är invandrare. Kurserna kan nås på eLäroplattformen via Internet.

De tre senaste åren har FBR beslutat att ersätta var tredje kursplats från statsbidrag som disponeras av organisationen. Andra folkhögskolor får full ersättning till lika stor verksamhet som MKFC driver. Fördelningsmodellen har missgynnat MKFC som årligen får trettio procent av den resurs som delas till lika stora folkhögskolor. Beslutet kan inte överklagas och det motiveras inte heller.

År 2007 har regeringen givit 400 nya miljoner kronor att fördela till folkhögskolorna. Resurserna tilldelade FBR till befintlig verksamhet för att stärka den allmänna ekonomin.

Behovet av att starta nya kurser, öka antalet deltagare på kurser eller starta en ny folkhögskola, som skolhuvudmännen har sökt resurser till, har fått avslag. Ansökningar om förstärkningsbidragen som ökar invandrares möjligheter att läsa på folkhögskolan har också avslagits.

Stockholms län har 25 folkhögskolor med 2780 studerande varav 17 % bor på skolan.
Totalt finns 143 folkhögskolor i landet. Det fanns ansökningar till 8 nya folkhögskolor och 125 folkhögskolor sökte resurser för att öka antalet kursplatser. En folkhögskola kan få från 3 till 30 miljoner kronor i anslag för sin verksamhet. MKFC som är störst får drygt 10 miljoner.


Marja-riitta Ritanoro | rektor| rektor@mkfc.se | Phone +46-8-21 64 26 | Mobil 070- 4402206 Fax +46-8-22 14 16 | Skype MRRitanoro
Nätfolkhögskolan MKFC Stockholms Folkhögskola | Tyrgatan 13 | SE- 114 27 Sthlm | http://www.mkfc.se