BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Nätmobbning och att samtala med barn om viktiga saker - boka in BRIS seminarier under Bok och Bibliotek i Göteborg!

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 10:54 CEST

Under Bok och Biblioteksmässan i Göteborg i år anordnar BRIS två seminarier som berör viktiga och aktuella barn- och ungdomsfrågor. 

Petter Iwarsson, fd. BRIS-ombud och numera skolkurator, BRIS-föreläsare och författare till boken ”Samtal med barn och unga – erfarenheter från arbetet på BRIS” , Gothia Förlag, håller i det första seminariet ” Viktiga samtal med barn och ungdomar”,  ett miniseminarium om att samtal mellan barn och vuxna, oavsett var dessa sker, är oändligt betydelsefulla.

Seminariet ”Viktiga samtal med barn och ungdomar” äger rum torsdag 23 september klockan 16.30 – 16.50 i sal F4.

Det andra seminariet har titeln ”Nätmobbning – hur hanterar vi den?” . Seminariet svarar på frågor hur vuxna kan hantera nätets negativa sidor - kränkningar på nätet. För att kunna stödja barn och unga krävs att vuxna lär sig mer om nätmobbning och hur den kan förebyggas. Vad berättar barn och ungdomar om sina erfarenheter kring nätmobbning i kontakterna med BRIS? Hur vill de att vuxenvärlden ska agera?
Medverkande i seminariet är: BRIS generalsekreterare Göran Harnesk, barn- och elevombudet Lars Arrhenius, Eva Waltré, chef BRIS stödverksamhet, och Ann Frisén, professor och leg psykolog, psykologiska institutionen Göteborgs Universitet.
Moderator är Ola Lindholm, chefredaktör Kamratposten och ledamot BRIS förbundsstyrelse.

Seminariet ”Nätmobbning – hur hanterar vi den?” äger rum fredag 24 september klockan 14.00 – 14.45 i sal H1.

I samband med seminariet lanseras BRIS-tidningen #3 2010 med tema ”mobbning” och på Barnperspektivet.se, BRIS nya stödjande webbsajt för alla vuxna som har frågor om barn, kommer det att finnas möjlighet för vuxna att chatta om mobbning.  Mer information om tidning och chatt kommer senare.

BRIS är närvarande under hela Bok och Bibliotek i monter A01:09.
Under bokmässan kommer vi att presentera BRIS-akademin; BRIS kunskapscenter med föreläsningar och utbildningar att beställa för dig som arbetar med barn och unga.

I montern finns också BRIS-tidningen och möjligheter att ställa frågor om BRIS och vårt arbete för att stötta barn och unga, samt att bli medlem i BRIS.

Vi ses i Göteborg 23-26 september!Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se