Kompetensföretagen

Nätt minskning för bemanningsbranschen 2012

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2013 07:59 CEST

– Ett i princip oförändrat läge för branschen jämfört med föregående år, och i linje med tjänstesektorns utveckling i stort, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör för bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen.

1,3 procent anställda i bemanningsföretag under 2012

Genom 2012 års uppgifter för det totala antalet sysselsatta i riket samt antalet årsanställda i bemanningsföretag kan penetrationsgraden* bestämmas till 1,3 procent, att jämföra med föregående års 1,4 procent.

135 000 personer anställda i branschen

Under året har 135 123 stycken personer någon gång under året varit anställda av de svarande företagen. I fjol var motsvarande siffra 138 846 stycken. Det innebär en minskning med 3 700 personer jämfört med föregående år.

*Penetrationsgraden är, enkelt uttryckt, ett mått på hur stor andel av den sysselsatta befolkningen som arbetar i ett bemanningsföretag och beräknas utifrån antalet årsanställda och det totala antalet sysselsatta individer på den svenska arbetsmarknaden.

Om underökningen:

Samtliga medlemsföretag i Bemanningsföretagen har tillfrågats om bland annat antal årsanställda samt antal utskickade kontrollbesked under 2012. Av 479 medlemsföretag svarade 355, vilket innebär en svarsfrekvens på 74 procent.

Läs hela rapporten i bifogad pdf.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 480 medlemsföretag, varav 400 är auktoriserade och övriga är nystartade företag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen är den hjälpande handen på dagens arbetsmarknad. Individen får hjälp att ta kontroll över sitt arbetsliv, med en egen manager och coach öppnas dörrarna till utveckling i yrkeslivet. Kunderna får hjälp att ta kontroll över kompetensförsörjningen och säkrar rätt talang på rätt plats vid rätt tillfälle. Politikerna får bättre kontroll på statsfinanserna, med enkla regler för bemanningsbranschen skapas fler jobb. Fler arbetade timmar ökar skatteintäkterna och minskar a-kasseutbetalningarna.