Nättidningen Payback / Payback Sverige

Nättidningen Payback om polisens systematiska pedofilbrott!

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2010 13:36 CEST

Payback har fått kontakt med en mycket välunderrättad källa som erbjudit sig att förse Payback med en mängd information om de många  pedofil- och  kvinnomisshandelsbrott som förekommer inom poliskåren i Sverige. Den stora mängden kommer direkt att påvisa att brotten inte är de enskilda polisernas brott utan en både understödd och förhärskande kultur inom den svenska poliskåren. Uppgifterna kommer förutom en del kända också att ta upp en mängd , i media aldrig uppmärksammade, fall som helt tystats ned av polis och åklagare, allt enligt Paybacks nya källa.

Artikelserien kommer att inledas inom ett par veckor då Payback fått del av materialet.

Kommer det att innebära att Payback, såsom bikerns röst mot kulturförföljelserna, kommer att förändras? Nej, Payback kommer även i fortsättningen att oförtrutet arbeta med artiklar, ärenden och direkta rättsfall relaterade till bikerkulturen. Arbetet med att blottställa polisens organiserade och systematiska pedofilövergrepp kommer att ske parallellt med bikerarbetet och vara så länge behovet finns. Operationen kommer att gå under namnet Back-off!

Peter Schjerva

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter.Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Jag är även ordförande för Frihetspartiet med ansvar för partiets officiella skrivelser samt adminstrationen.