Nulink - Linköpings näringslivsbolag

Nätverk av butikschefer sätter extra fart på handeln i Linköping

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 08:50 CET

Handeln i Linköping utvecklas mycket positivt.

Utmaningen är att även mindre butiker får del av tillväxten.

Därför bildas ett nätverk för butikschefer i hela kommunen.

Initiativet har tagits av Linköpings näringslivsbolag Nulink i samarbete med Linköping Handel och Citysamverkan vars uppgift är att verka för en attraktiv stadskärna.

– Nu startar vi ett pilotprojekt med ett 15-tal butikschefer, för att utveckla en verksamhet som är till nytta för såväl den större som den mindre butiken, säger Marianne Lindh, VD för Citysamverkan.

Även om handeln är välorganiserad så finns det många handlare som jobbar för sig själva, utan lokala branschnätverk. Det kan t ex vara ägare av mindre butiker, franchisetagare och anställda butikschefer i kedjeföretag.

– Mångfalden är viktig för att Linköping ska upplevas som en attraktiv shoppingstad och för att erbjuda bra service i hela kommunen, förklarar Helena Thun som är Nulinks representant i projektet.

Målet är att bidra till växtkrafter för butiker av alla storlekar med olika inriktning över hela Linköpings kommun

Samarbetet går längre än till mingel och nya kontakter. I planerna finns föreläsningar om aktuella ämnen, handlare ska kunna presentera sina egna case och ta del av andra erfarenheter. Nätverket ska även erbjuda stöd i t ex personalfrågor, om inköp, ekonomi, försäljning och omvärldsanalys.

– Erfarenheterna från pilotgruppen kommer att ligga till grund för den fortsatta verksamheten, säger Marianne Lind.

Satsningen är en naturlig fortsättning på Handelns Hus, en inkubator för nya handelsföretag som disponerar en mikrogalleria vid Hospitalstorget mitt i Linköping. Här finns även lokaler och resurser för att ge befintliga butiker en energikick.

Bild:
Tv Marianne Lindh, VD  Citysamverkan, th Helena Thun, Nulink - Linköpings näringslivsbolag.

__________________________________________________________________________________

Nulink - Linköpings näringslivsbolag

Storgatan 58, Telefon 013-33 66 00, E-post info@nulink.se, www.nulink.se

Linköping - En kommun som växer
Linköping har snabbt vuxit till landets femte största kommun med över150 000 invånare. Tillsammans med Norrköping utgör vi centrum i en av landets viktigaste tillväxtregioner. I Linköping finns över 10 000 registrerade företag och tillsammans med Linköpings Universitet, där 27 600 studenter återfinns skapas unika förutsättningar för att bo och leva men framför allt för att driva företag.
www.nulink.se