Lunds universitet

Nätverk ska ge arbete åt invandrade akademiker

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2003 09:59 CEST

Ny kurs vid Campus Helsingborg: Nätverk ska ge arbete åt invandrade akademiker

Till våren startar Lunds universitet en ny kommunikationsutbildning vid Campus Helsingborg. Den ska hjälpa invandrade akademiker att hitta arbeten som bättre matchar deras utbildning.
– Vi samarbetar med kommuner och företag i nordvästra Skåne. En positiv bieffekt tror vi blir att arbetsgivarna får upp ögonen för värdet av anställda med specifik kulturell kompetens, säger Arne Gunnarsson, en av projektledarna.

Lunds universitets rektor Göran Bexell har anslagit 200.000 kr till planering av den nya kursen som ges från våren 2004 på Institute of Communication i Helsingborg. Syftet med kursen är att ge invandrade akademiker med en utländsk utbildning en kommunikationskompetens som förbättrar deras chans till relevanta arbeten. De ska lära sig både de formella och informella reglerna på arbetsmarknaden, lära om skillnader i kommunikationsmönster, i ledarskaps- och organisationskulturer. De ska träna svenska med särskilt tonvikt på det språk som deras yrke kräver, bli medvetna om vad deras utbildning är värd i Sverige och hur den kan kompletteras. Sist men inte minst ska de bygga upp ett nätverk av referenspersoner och mentorer inom både arbetsliv och universitetsvärld.

Första terminen tas tio studenter emot och från hösten 2004 körs kursen fullt ut med tjugo platser. Liknande utbildningar finns vid andra lärosäten, men de är oftast ett helt läsår långa:
- Den kortare tiden, en termin, liksom den starka betoningen på nätverksbyggande skiljer vår kurs från de flesta andra. Varje student ska få en egen värdarbetsgivare och ambitionen är att de ska tillbringa upp till halva utbildningstiden på arbetsplatserna, säger Arne Gunnarsson.

Han är socionom, liksom projektledarkollegan Susanna Magnusson. Båda har via utbildning på Institute of Communication bytt yrkesbana. Susanna Magnusson har senast arbetat med ett mångfaldsprojekt inom Idéforum Nordvästra Skåne, som är ett samarbete mellan Lunds universitet och företag, kommuner och organisationer i regionen.
- Den nya kommunikationskursen är ett av resultaten av den kartläggning som genomfördes inom projektet, för att ringa in de hinder som möter jobbsökande invandrare med akademisk utbildning.

Mer info:
Susanna Magnusson 042 - 35 66 06
Arne Gunnarsson 042 - 35 65 07.