Region Örebro län

Nätverk ska stärka Region Örebro läns kvalitetsarbete

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2019 14:45 CEST

Med ambitionen att gemensamt lära, utveckla och utbyta erfarenheter väljer Region Örebro län att gå in i ett nätverk för kvalitetsutveckling tillsammans med andra regioner i Sverige. Sammanhållande för nätverket blir Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, där Region Örebro län ska ansöka om medlemskap.

- Jag ser det som en framgångsfaktor och en strategi för utveckling att lyfta fram kvalitetsfrågorna, och jag tror det här blir en viktig arena för att tillsammans med andra regioner hitta lösningar på gemensamma utmaningar, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Skapa, samla och sprida kunskap

SIQ är en stiftelse och ett forskningsinstitut utan vinstintresse som har uppdraget att främja kvalitetsutvecklingen i Sverige. Stiftelsen ska bidra till att svenska organisationer förbättrar sin förmåga att skapa, samla och sprida kunskap som lägger grunden för ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete

- SIQ har erfarenhet av att driva liknande nätverk kring kvalitetsutveckling och kan därmed hämta både nationella och internationella exempel för att bistå oss i vårt arbete inom området, säger Andreas Svahn.

Förhoppning om nöjdare patienter och medarbetare

Det var på regionstyrelsen den 21 maj som ledamöterna beslutade att ansöka om medlemskap i nätverket. Bakom beslutet ligger bland annat en övertygelse om att en stark kvalitetskultur bättre kan hantera den snabba förändringstakt som råder i samhället. Även hanteringen av krislägen och mötet med ekonomiska utmaningar tjänar på en stark kvalitetskultur.

- Jag är övertygad om att vi genom att prioritera kvalitetsutveckling får nöjdare patienter och kunder, nöjdare medarbetare samt att vi kan uppvisa en mer hållbar verksamhet såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt, säger Andreas Svahn.

Kontakt

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, telefon: 070-524 22 66

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.