Resurs

Nätverket Resurs skänker en miniräknare till Cristina Husmark Pehrsson (M)

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 08:10 CEST

Cristina Husmark Pehrsson (M) har återigen använt sig av siffran 140. Denna gången i Rapports kvällssändning den 24 september. Nu har nätverket Resurs beslutat sig för att skänka en miniräknare till Husmark Pehrsson. Miniräknaren kommer skickas i ett rekommenderat brev tillsammans med all inofficiell statistik från Försäkringskassan.

Vi hoppas framöver att Husmark Pehrsson och nätverket Resurs ska kunna komma överens om en sak: att det var 51 personer per dag som förtidspensionerades mellan åren 1998-2006. I dessa 51 inkluderas hela förtidspensioner och hela sjukersättningar utan tidsgräns.

Resurs har inget emot att Husmark Pehrsson framöver använder sig av siffran 140 under förutsättning att hon tydligt talar om vad som inkluderas.

140 personer om dagen inkluderar:
*Förtidspensioner på 25-100 procent (före 2003)
*Sjukbidrag på 25-100 procent (före 2003)
*Aktivitetsersättningar på 25-100 procent (från 2003)
*Sjukersättningar utan tidsgräns på 25-100 procent (från 2003)
*Sjukersättningar med tidsgräns på 25-100 procent (från 2003)

Vi i Nätverket Resurs vänder oss kraftig emot att tidsbegränsad sjukersättning och varaktig sjukersättning på deltid klumpas i hop i begreppet "förtidspension".  Vår erfarenhet är nämligen den motsatta, både tidsbegränsad sjukersättning och varaktig sjukersättning på deltid bidrog vanligen till att den som drabbats av en allvarliga sjukdom får bättre förutsättningar att fortsätta vara delaktiga i arbetslivet. Den tidsbegränsade sjukersättning utgjorde en möjlighet att skapa en ekonomisk bas för rehabilitering för de grupper som stod mycket långt från arbetsmarknaden (unga som drabbats av sjukdom, hemlösa mfl) Sjukersättning på deltid utgjorde en möjlighet för de som drabbats av sjukdom att fortsätta att bidra med sitt yrkeskunnande trots sin sjukdom (såsom i fallet Jörg). Detta bidrog säkerligen till att en så imponerande andel av befolkningen i Sverige kunnat vara delaktiga i arbetslivet fram till pensionsåldern.

Vi vill slutligen passa på att välkomna att regeringen gör en utredning av sjukförsäkringen. Vi är dock mycket skeptiska till Husmark Pehrssons uttalande "Är det någon som kommer i kläm och det visar sig att det verkligen är så är jag den första som kommer att ta initiativ till att vi ska göra förändringar, säger hon" (TT 24/9-10). Nätverket Resurs har under två års tid försökt påtala vilka katastrofala följder sjukreglerna resulterat i. Vi kan garantera att det inte rör sig om några enstaka fall - och håller nu på att göra en sammanställning av de ömmande  och skrämmande fall som publicerat i media och bloggar under de senaste åren.

Nätverket Resurs

Respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället