FMV

Nätverksbaserat försvar i praktiken

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 14:54 CEST

Den 24-25 september 2008 har FMV, Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten tillsammans med Nato bjudit in representanter från Nato, industrin, polis, räddningstjänst och myndigheter till ett tekniskt liveexperiment kring NEC (Network Enabled Capability), som är ett tjänstebaserat koncept för att utbyta information.

Svenska civila och militära aktörer och Nato kommer att genomföra ett gemensamt försök att i krissituationer effektivt dela viktig information. Utvecklingen av konceptet ligger i linje med regeringens ambition att skapa gemensamma principer för elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter.

FMV och Försvarsmakten har sedan 1999 satsat på att utveckla militära system för informationsutbyte enligt NEC. Ambitionen är att alla kommande system som upphandlas framöver ska vara standardiserade.

På förfrågan av NC3 Board inom Nato har FMV och Försvarsmakten har nu ställt sig positiva till att gemensamt genomföra ett experiment och visa resultatet praktiskt för första gången. Det är viktigt att skapa en förståelse för NEC och dess möjligheter.

- Från FMV sida är demonstrationen ett bra tillfälle att visa på hur långt vi har kommit inom LedsystT-projektet, som svarar för den tekniska lösningen, och att tekniken nu är mogen. Genom samarbetet med NATO får vi också möjlighet att visa på att det svenska nätverkskoncpetet är interoperabelt och inte är en unik svensk särlösning, säger Mats Eriksson, FMVs projektledare för experimentet.

I samband med Natos förfrågan togs kontakt med Krisberedskapsmyndigheten; resultatet är lika applicerbart för krishanteringssystemets aktörer. Därför kommer civila system som utvecklas inom ramen för KBMs verksamhet vid Security Arena Lindholmen att ingå i demonstrationen

Experimentet kommer att visa på nya möjligheter att vid en krissituation dela på information och tjänster mellan civila och militära organisationer både inom och utanför Sverige. Genom nära samverkan mellan aktörer skapas förutsättningar för snabba, koordinerade och väl underbyggda beslut.

Demonstrationen visas upp live i Försvarsmaktens utvecklingscentrum i Enköping och genomförandet sker på Göteborgs Garnison. Demonstrationen utgår från ett scenario som bygger på ett toppmöte i Göteborg som skall skyddas.

Ett antal händelser som belyser NEC konceptet spelas upp. Ett flygplan som inte har där att göra flyger in över området. En båt kommer in till hamnen. En tankbil med gasmoln drar in över området. På plats finns ett antal enheter från polis, räddningstjänst, civila och militära enheter som agerar i scenariot. (Polisen är där med ledningsfordon, Räddningstjänsten och Försvarsmakten likaså.

Det är samma upplägg bägge dagarna. På förmiddagarna äger experimentet rum och på eftermiddagarna är det seminarier med diskussioner.