Informatörsnätverket i Värmland

Nätverkslunch med årets Informatörsprisvinnare Lars Wendel

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2012 14:52 CEST

Nätverkslunch med årets Informatörsprisvinnare Lars Wendel

Ett 30-tal medlemmar i Informatörsnätverket i Värmland deltog i nätverkslunchen på Claessons restaurang på Karolinen i Karlstad, då årets Informatörsprisvinnare Lars Wendel, talade över ”Grovarbetet som Informationschef”.

Lars Wendel är Informationsansvarig på Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund. Lars har ett tidigt påbrå från Brandstationen då hans pappa var Brandchef. De vanligaste områdena som han jobbar med information för är: vardagshändelser (på sta´n), olyckor, extraordinära händelser (som översvämningar, stora bränder, kemiutsläpp etc.) och deltar också i den krisgrupp som finns i Karlstad gällande t ex Zunamin-katastrofen, där man handlade alla frågor om överlevande från Värmland, frågor från anhöriga, vad händer nu?

Lars berättade om olika speciella händelser i Värmland som han fått vara med om att informera om:
t ex. Domus-branden i Karlstad, där Lars gick in i krisgruppen stället för Brandkårsledningen, och där media ville ha uttalande varje timme. Översvämningen i Arvika, där ett 100-tal journalister fick rapportering 2 ggr per dag. Man sökte nyheter trots att vattnet steg med 1 cm hela tiden. 95% var nöjda med medias rapportering. Ruds-branden i Karlstad då 1 lägenhet högst upp i huset började brinna och antände hela vindsvåningen. Där samlades också folk från olika nationaliteter och man behövde olika tolkar. Lars berättade att det alltid är viktigt att samarbeta med avsändaren – ansvarigt företag etc.

Från idé till slott och koja
Ibland gör man en folder eller ett flygblad för att nå ut med en information.  I höstas ville jag göra något
annorlunda med vår ”Julkampanj” – att varna för levande ljus m m. 40% av alla bränder händer i december månad och då är levande ljus orsaken. Lars fick då av en slum kontakt med Wilhelm på Forsnärs gård där det fanns ett filmbolag. Dom hade vunnit en reklamfilmstävling till Karlstads kommun. De satte sig och ”brain stormade” och kom fram till resultatet med den TV-sända reklamen om: ”Jag släckte ljusen”, som gjort succé. I stället för att stå där med pekfingret och säga: ”Nu måste du komma ihåg och släcka ljusen i år”, vände man på budskapet och lät en person komma ut från en lägenhet och mötas av 14 brandmän i full mundering. Personen blev överraskad men höll andan och dröjde med reaktionen och sa med armarna sträckta i luften: ”Jag släckte ljusen”. Då jublade alla brandmännen och klappade händerna! Sedan visades denna kortreklamfilm en massa gånger i TV4, Kanal 12 m fl platser samt på deras egen webbsida (16.000 visningar), hos MSB (10.000 visningar).
Till att börja med var brandmännen mycket skeptiska till denna idé. Men resultatet har visat att brandmännen idag i stället känner stolthet i sitt yrke. Det blev succé!

Med Informatörspriset vill Styrgruppen i Informatörsnätverket i Värmland lyfta fram ett företag, en organisation eller en person som använt kommunikation på ett framgångsrikt och välplanerat sätt och på så sätt synliggöra vikten av god kommunikation. Juryn enades om att Lars Wendel är en mycket värdig vinnare till åretspris.

Juryns motivering var följande: ”Lars Wendel har med entusiasm och ”jävlar anamma” använt
kommunikation på ett framgångsrikt sätt genom att förena nytänkande och tradition. Han har visat att det med stort mod och små medel går att göra det lokala till en nationell angelägenhet. I en omgivning där kommunikationsfrågor sällan hamnar högst upp på agendan behövs det flera kloka, tydliga och tillgängliga hjältar. Fakta talar för sig själv. Inget jobb under den jobbigaste månaden på året.