Piratpartiet

Nätverkssäkerhetsmyndighet i politiskt blåsväder

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2012 06:38 CEST

Idag besöker Amelia Andersdotter tillsammans med andra medlemmar från Europaparlamentets industriutskott den kontroversiella EU-myndigheten ENISA (European Network and Information Security Agency). Myndigheten är belägen i Heraklion, Grekland, och ägnar sig åt forskning på nätverkssäkerhet och koordinering mellan liknande myndigheter på medlemsstatsnivå. Nu är myndighetens uppdragstid på väg att löpa ut, men ENISA:s fortsatta existens är osäker.

- ENISA har hamnat i ett politiskt blåsväder samtidigt som den ekonomiska krisen drabbat Grekland, säger Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker för Piratpartiet. Deras utredande arbete på cybersäkerhetsområdet har åsidosatts till fördel för Cecilia Malmströms populistiska projekt med ett cyberbrottslighetscenterDet är också en strid mellan medlemsstater i periferin, som har mycket att bidra med i unionen, och en oroväckande tendens till centralisering av resurser till framför allt Tyskland, Frankrike och Benelux.

ENISA har sedan myndigheten öppnades 2004 utrett europeiska erfarenheter av nätverkssäkerhet, både ur perspektiv av fysisk infrastruktur och med avseende på tjänster och mjukvara. De har också genomfört koordinerade övningar med säkerhetsteam och myndigheter i medlemsländerna och på unionsnivå för att utvärdera unionens beredskap för plötsliga nätverksstörningar. Enligt en utvärdering myndigheten gjorde under våren 2012 har de också med framgång skapat bättre samarbetsmöjligheter mellan nationella så kallade cyber-emergency response teams, som på medlemslandsnivå har ansvaret för att se till att länderna är förberedda på plötsliga och storskaliga driftsstörningar.

- Det vore olyckligt om man blev tvungen att stänga ENISA, tycker Amelia Andersdotter. För att kunna göra någonting vettigt och skapa bra förutsättningar för stabil nättillgång i Europa behöver vi gedigen och utredande forskning. Att allmänt hänvisa till cyberbrottslighet och sedan koppla in Europol är inte en bra strategi för att skapa säkra, stabila och pålitliga informationsinfrastrukturer, varken på hård- eller mjukvarunivå.

Mandatet för myndigheten löper fram till 2014, och om en politisk överenskommelse om myndighetens fortsatta vara inte nåtts senast under nästa år är det stor risk att myndigheten stängs permanent.

Piratpartiet  är ett svenskt, politiskt parti som grundades 2006. Piratpartiet försöker svara på de nya frågor som de gamla partierna ännu inte förstått att de måste ställa. Piratpartiet har sedan starten 2006 fokuserat på integritet, kultur och kunskap, men arbetar nu med att bredda sin politiska plattform inför valåret 2014.

I Europaparlamentsvalet 2009 fick Piratpartiet 7,1% av rösterna, vilket gav partiet två parlamentsplatser. Piratpartiet har också många systerpartier i andra europeiska länder, vissa av dem med folkvalda representanter på lokal och regional nivå.