Eskadern Företagsutveckling AB

Nätverksträff 15 sept: Hur man kopplar strategi till ledarskap – och mäter det!

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 10:28 CET

Mycket energi och kraft läggs på att utveckla företagets strategier och mål. Mindre vanligt är att man gör en lika stringent analys av vilket ledarskap som behövs. Vilken ledarskapskultur finns idag och vilket ledarskap behövs för att ta sig till det önskade läget. I workshopform presenteras en modell för hur man tydligt mäter och kopplar ledarskapet till företagets visioner, mål och strategier, samt hur företagets strategiska målarbete kopplas till utvecklingsarbete av ledare.

Michael Wolde har över 15 års erfarenhet av organisations- och ledarutveckling för att öka såväl individers som gruppers prestation och effektivitet. Michael är en efterfrågad föreläsare och håller löpande kurser och föreläsningar över hela Sverige om bland annat ”Att leda utan att vara chef”, ”Konflikthantering för chefer”, ”Mellanchefen”, etc.

Tid: den 15:e september kl. 14.45 – 17.00, vi bjuder på fika Plats: Eskadern, Odinsgatan 10, 3 tr, 411 03 Göteborg