Sveriges Makalösa Föräldrar

Nätverksträff i Växjö

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 09:28 CEST

Är du ensamstående förälder? Du är inte ensam!


Sveriges Makalösa Föräldrar

är en intresseorganisation som verkar för att stärka och synliggöra ensamföräldrar. Tillsammans är vi starka!

Torsdagen den 27 augusti klockan 17.30

finns vi i Sensus lokaler i Växjö (Norrgatan 15)

för att informera om vår verksamhet och uppstart av familjenätverk.

Kom och träffa andra mammor och pappor, dela erfarenheter och umgås tillsammans med era barn.

Barnledare finns på plats.

Vid frågor kontakta Catarina Danso 070-202 30 10

Vi bjuder på fika!

Varmt välkomna!

Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.