Nätvinhandlarnas Branschorganisation

Nätvinhandlarnas branschorganisation: Nya interna riktlinjer för medlemmarna och ny hemsida m.m.

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 11:05 CEST

Nätvinhandlarnas Branschorganisation fortsätter arbetet med att skapa en självreglerande mekanism för aktörerna inom branschen men välkomnar den utredning som väntas redovisa sina förslag under juli månad.

Sedan medlemmarna fattade beslutet om att formellt bilda Nätvinhandlarnas branschorganisation (NB) och utsåg dess första styrelse har styrelsen främst fått fokusera på praktiska spörsmål. Idag kan NB lansera sin hemsida samt informera om det planerade arbetet under sommaren.

http://www.natvin.org

Nätvinhandlarnas Branschorganisation (NB) har nu lanserat sin egen hemsida. På hemsidan listas de distansförsäljare som är registrerade som medlemmar, vilka riktlinjer organisationen förbundit sig till att hålla och relevanta kontaktuppgifter för konsumenter respektive media.
NB har genom styrelsen tagit fram de första riktlinjer som medlemmarna i enlighet med föreningsstadgarna ska förhålla sig till i sina verksamheter, samt en särskild NB-symbol som är tänkt att användas som en banner på medlemmarnas respektive hemsidor. Bannern länkar till NB:s hemsida och till riktlinjerna, och är tänkt att med tiden utvecklas till en igenkännbar kvalitetsstämpel. Den medlem som inte lever upp till de gemensamma riktlinjerna riskerar ytterst att uteslutas ur branschorganisationen.

Inom de närmaste veckorna kommer regeringens utredning om hur tillsynen av e-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsumenter bör bedrivas och om ålderskontrollen behöver säkerställas att presenteras. NB:s medlemmar välkomnar utredningen och ser fram emot att kunna ta del av utredarens förslag.

Om Nätvinhandlarnas branschorganisation

Från start ingick Winefinder, Vinoteket/Vintjänsten, Ewine, Italienska Magasinet, Handlavin.se, Idala Gård Vinhandel, California Wine Club, Xwine, Franska Vinlistan, Invinitum, Kvalitetsvin.se, Champagneliv, samt Iberian Wine Club i Nätvinhandlarnas branschorganisation. De räknar med att i år tillsammans sälja vin över nätet med hemleverans till svenska kunder till ett värde av ungefär 140 MKR, vilket motsvarar ungefär 0,7 procent av värdet av allt vin som handeln säljer till svenska privatpersoner.

Mer information

Ole Nielsen, ordförande Nätvinhandlarnas branschorganisation (och VD/ägare Winefinder), 0709-43 34 38

Regeringens utredning: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/192750


Riktlinjer

Som medlem i Nätvinhandlarnas Branschorganisation, vars ändamål är att etablera och upprätthålla en branschpraxis för svenska nätvinhandlare till gagn för svenska vinkonsumenter och en sund alkoholkultur, förbinder man sig att följa de bestämmelser som föreskrivs i organisationens riktlinjer.

Detta syftar till att skapa en tydlig skiljelinje mellan de aktörer som är beredda att skriva under på att man sköter sig och de som, av någon anledning, inte är det.

Förbindelse om lagenlighet


Lagenlighet

  • Att för sin verksamhet ha och leva upp till alla relevanta och nödvändiga tillstånd hos relevanta myndigheter, exempelvis att registrera sig hos Skatteverket och betala punktskatten.
  • Att i sin verksamhet följa svensk lagstiftning för marknadsföring av alkoholprodukter.
  • Att i sin verksamhet följa Alkoholgranskningsmannens och Konsumentverkets riktlinjer för marknadsföring av alkoholprodukter
  • Att i sin verksamhet tillämpa svensk konsumenträtt vid e-handel, inklusive vad som är föreskrivet om retur- och ångerrätt.
  • Att säkerställa att en noggrann rutin för ålderskontroll, att mottagaren inte är påverkad av alkohol eller droger samt att ingen langning misstänks finns och efterlevs av den som utför leveransen.