Miljödepartementet

Nagoya, Cancún och kvicksilver på dagordningen vid miljöråd i Luxemburg

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 15:44 CEST

EU:s positioner inför de stora FN-konferenserna om biologisk mångfald i Nagoya och klimat i Cancún står på dagordningen när miljöministrarna träffas i Luxemburg på torsdagen. Från svensk sida väcks också frågan om en översyn av EU:s kvicksilverstrategi, för att driva på de globala förhandlingarna för bättre skydd mot kvicksilverrisker

Världens länder möts i Nagoya i Japan den 18-29 oktober vid det tionde mötet i partskonferensen (COP 10) för konventionen om biologisk mångfald (CBD). Vid mötet i Nagoya ska en ny global vision och nya mål för att bevara den biologiska mångfalden förhandlas. Den strategiska planen för FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) ska förnyas, och förhandlingar kommer att ske om en rättvis fördelning av nyttan från genetiska resurser (ABS). Sverige lyfte biologisk mångfald under det svenska ordförandeskapet i EU, med sikte på höstens konferens. Ramen för EU:s position antogs vid Miljörådets mötet i december 2009.

- Vi står nu inför två viktiga internationella miljöförhandlingar i det som är ödesfrågor för utvecklingen i världen. Sverige agerar för att EU ska vara pådrivande i förhandlingarna för att rädda klimatet och den biologiska mångfalden, säger miljöminister Andreas Carlgren.

På rådsmötet fattar ministrarna beslut om EU:s position inför COP 16 i Cancún i Mexiko 29 november 10 december. Klimatförhandlingarna går trögt efter Köpenhamn.

Sverige och EU kommer att verka för att framsteg ska nås i Cancún men fortfarande är Kinas och USA:s ovilja att påta sig bindande minskningar av utsläppen ett stort hinder, säger Andreas Carlgren

Sverige har fört in en egen fråga på dagordningen för miljörådet,  översynen av gemenskapens kvicksilverstrategi. Sverige har förbjudit kvicksilver nationellt och stod i våras värd för det första mötet i den globala förhandlingsrunda som nu pågår.

Sverige vill lyfta möjligheten för EU att fortsätta driva frågan framåt i de internationella förhandlingarna om en kvicksilverkonvention. Kommissionen har nyligen gjort en översyn som visar att det finns starkt stöd för fortsatta åtgärder, och att det finns ett flertal områden som ytterligare åtgärder kan genomföras för at bättre skydda människors hälsa och miljö från kvicksilverrelaterade risker.


Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45-------------------------
Läs mer
-------------------------
Inför Miljörådet den 14 oktober (http://www.regeringen.se/sb/d/6745/a/152952)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Miljö, energi och klimat
Statsråd: Andreas Carlgren