Riksarkivet

Namnanrop "Finlands barn"

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 17:00 CET

Anropet går till Hjälpkommittén för Finlands barn, en privat sammanslutning startad 1941 under namnet "Kommittén för Finska Sommarbarn" men som i och med krigsutbrottet samma år döptes om. Kommitténs huvudsakliga uppgift var att överföra barn i förskoleåldern från Finland till Sverige samt frågor som rör detta arbete.

Sammanlagt över 70 000 finska barn kom att vistas längre eller kortare tid i Sverige under kriget.

Arkivet efter bland annat hjälpkommittén finns på Riksarkivet i Stockholm och lyfts nu fram i en utställning om finska krigsbarn. I en av de fem montrarna som belyser delar av de finska krigsbarnens historia i Sverige, finns ett brev där kommittén vädjar om bistånd:

"Med uttalande av vår varma tacksamhet för den hjälp, som Ni tidigare skänkt vårt arbete, drista vi oss nu att ånyo hemställa om bidrag. I beaktande av ärendets synnerliga vikt och de stora värden det här gäller, hemställa vi också, att Edert bidrag måtte bli så stort som någonsin är möjligt."

Riksarkivets utställning om finska krigsbarn öppnas av Finlands ambassadör Alec Aalto kl. 15.00 den 1 december. Utställningen kan sedan besökas på Riksarkivet under hela december månad. Direkt efter invigningen av utställningen, kl. 15.30, håller Tapani Rossi, själv krigsbarn, föredrag på temat "Finska barn på svenska barnhem".

Välkomna!Detta och många andra arkiv av skiftande karaktär bevaras, vårdas och tillgängliggörs av Riksarkivet. Ett av de övergripande syftena med detta uppdrag, är att ge var och en möjlighet att studera och tolka dokumenten. Hos Riksarkivet kan du läsa gamla och nya dokument som på olika sätt belyser Sveriges historia. Vissa dokument kan vara behäftade med olika restriktioner för att få tillgång till, men de flesta är offentliga handlingar och tillgängliga för alla. Välkommen att besöka oss! Läs mer på www.riksarkivet.se


Cecilia Nilsson
Informationsansvarig/Public Relations Manager,
Riksarkivet/National Archives of Sweden
Box 12541, SE-102 29 Stockholm Sweden
phone +46-(0)8-737 64 01, cell +46 (0)70-269 79 96
e-post: cecilia.nilsson@riksarkivet.ra.se
http://www.ra.se/ra