IA Industriarmatur Group AB

Namnbyte är nu registrerat för IA Industriarmatur Group AB (publ)

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 15:51 CEST

Moderbolagets och koncernens byte av firma till IA Industriarmatur Group AB (publ) är nu registrerat hos Bolagsverket.

Sedan snart 40 år tillbaka har Industriarmaturkoncernen levererat ventiler, manöverdon och miljöteknikprodukter tillsammans med tjänster till energi-, VVS- och industrikunder.

Under senare år har ett antal unika egna produkter och tjänster baserade på s.k. molnlösningar (M2M), till främst kunder inom energisektorn, integrerats i koncernens kunderbjudande.

Det nu genomförda namnbytet innebär en tydlig signal till marknaden om koncernens fortsatt starka industriella fokus.

Göteborg 2015-08-26

Jan-Eric Nilsson, VD

IA Industriarmatur Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan-Eric Nilsson, VD, IA Industriarmatur Group AB (publ)
Tel. +46 (0) 73519 10 11
E-post:jan-eric.nilsson@industriarmatur.se