Fackförbundet ST

NAMNBYTE: Tidningen Statstjänstemannen blir ST Press

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2003 13:31 CET

Fackförbundet STs tidning Statstjänstemannen kommer att byta namn till ST
Press. Orsaken är förbundets namnbyte till enbart ST. ST Press kommer ut
med det första numret i slutet av januari 2004.

- Tidningen får med det nya namnet ett modernt, slagkraftig och
profilstarkt
namn, säger Jan-Åke Porseryd, chefredaktör för Statstjänstemannen (ST
Press).

- Titeln ger en klar signal om tidningens nyhetskaraktär. Samtidigt pekar
namnet ut en mycket tydlig avsändare, nämligen ST.

Statstjänstemannen försvinner som tidningsnamn efter nära 60 år. Det kom
till i januari 1945. Tidigare hade tidningen hetat "Tidskrift för den
centrala statsförvaltningens tjänstemän".

Bakgrund
Förbundets namnbyte skedde vid kongressen den 13 november och symboliserar
både en intern och en yttre förändringsprocess.

På grund av större samhällsförändringar arbetar idag många av ST:s
medlemmar i statliga affärsverk och bolag och känner att de inte passar in
i den traditionella statstjänstemannarollen. Sedan samgåendet med
Försäkringsanställdas Förbund (FF) har antalet medlemmar som inte har
staten som arbetsgivare ökat, eftersom försäkringskassorna räknas som
självständiga juridiska personer. Dessutom är 68 procent av ST:s medlemmar
kvinnor.


För mer information, välkommen att kontakta:
- Annette Carnhede, förbundsordförande ST, tel 070-641 12 15
- Jan-Åke Porseryd, chefredaktör och ansvarig utgivare, tel 070-665 52 80
- Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, tel 070-314 52 73ST - fackförbundet för oss som har valt att arbeta på statens och
medborgarnas uppdrag.
ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag,
statsunderstödda stiftelser och försäkringskassor. Den 13 november 2003
bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Ny hemsida: www.st.org