INOM Innovativ Omsorg

Namnbytet klart – nu vill INOM sätta en ny standard

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 14:53 CEST

Den 21 oktober byter Svenska Specialistpsykiatri­gruppen (SSPG) namn till INOM Innovativ Omsorg i Norden AB.

– Det nya namnet speglar våra ambitioner och verksamheter bättre, säger Ulrika Östlund, koncernchef.

INOM erbjuder kvalificerad specialistvård inom psykiatri och psykosocialt förändrings­arbete i Sverige och Norden. Koncernen består av ett tiotal framgångsrika svenska företag som gått samman för att skapa synergieffekter runt kvalitetssäkring av metoder och kompetensutveckling. Målet är att växa ytterligare och i hela Norden, samtidigt som koncernen tänker sätta en ny standard för hela branschen:

Det nya namnet är bara början på ett stort och viktigt förändringsarbete. INOM kommer att utmana psykiatrin och den psykosociala omsorgen i Sverige eftersom vi vill höja standarden och öka tryggheten för klienter och anhöriga. De ska veta att våra klienter får individuellt anpassad vård och omsorg som verkligen fungerar och ger resultat, säger Ulrika Östlund, koncernchef i INOM.

Kvalitetssäkringen kommer att ske genom att framgångsrika metoder och praktiska erfarenheter från INOMs olika verksamheter samverkar med forskningsprojekt på vetenskapliga grunder inom ramen för nystartade INOM Akademin.

INOM är organiserat i två affärsområden, Barn & Unga samt Vuxna, och finns representerat i stora delar av Sverige. De flesta av verksamheterna inom koncernen är anrika – många har arbetat med specialiserad psykiatri eller komplicerade diagnoser sedan början av 1970-talet, och verksamheterna inom psykosocialt förändringsarbete för barn och ungdomar är bland de ledande i landet.

INOM har idag ca 650 anställda och ägs av ett antal nyckelpersoner som är aktiva i de olika verksamheterna samt Valedo, en svensk investeringsfond.

Kontakt:

VD/Koncernchef: Ulrika Östlund, ulrika.ostlund@inom.com, 070-344 32 34

Kvalitetschef: Tina Dahl, tina.dahl@inom.com, 070-662 63 39

Huvudkontor och hjälp vid placeringar: 0771-10 10 50

Om INOM:
Koncernen erbjuder utredning, heldygnsvård, behandling, rehabilitering, psykiatrisk omvårdnad, utslussning och eftervård av barn, ungdomar, familjer och vuxna med olika typer av psykosociala problem, psykiatriska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla INOMs verksamheter har starkt kvalitetsfokus där klienternas behov sätts i centrum och omfattar bland annat följande:

- Barn & Unga: Familjeforum, Sociala Tjänster, Cornelia & Felicia, Södertörns familjevård samt Tibble Gård

- Vuxna: Björkviksgruppen, Partnergruppen, Neuropsyk i Bollnäs  och Eken Utsluss

Mer information finns på www.inom.com

INOM Innovativ Omsorg i Norden AB erbjuder utredning, heldygnsvård, behandling, rehabilitering, psykiatrisk omvårdnad, utslussning och eftervård av barn, ungdomar, familjer och vuxna med olika typer av psykosociala problem, psykiatriska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla INOMs verksamheter har starkt kvalitetsfokus där klienternas behov sätts i centrum och omfattar bland annat följande:

- Barn & Unga: Familjeforum, Sociala Tjänster, Cornelia & Felicia, Södertörns familjevård samt Tibble Gård

- Vuxna: Björkviksgruppen, Partnergruppen, Neuropsyk i Bollnäs  och Eken Utsluss

INOM har idag ca 650 anställda och ägs av ett antal nyckelpersoner som är aktiva i de olika verksamheterna samt Valedo, en svensk investeringsfond. Mer information finns på www.inom.com