Socialdemokraterna i Uppsala

Namninsamling för buss 801

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 13:45 CET

Den moderatledda alliansen i Uppsala vill privatisera buss 801 till Arlanda. Till att börja med kommer turtätheten att glesas ut och på sikt ska busslinje 801 avvecklas helt och hållet. Socialdemokraterna vill rädda buss 801. Därför har vi tillsammans med Transport, Fastighets, Hotell och Restaurang Facket, Handels och LO startat en namninsamling via SMS, hemsidan www.RäddaBuss801.se, samt vanliga namnunderskrifter.

Media är välkomna att närvara när vi samlar in namn vid buss 801:s avgång från Uppsala resecentrum kl. 04.50 imorgon onsdag och ett par timmar framåt.

– Socialdemokraterna vill använda varenda skattekrona så effektivt som möjligt för att säkra en prisvärd och miljövänlig kollektivtrafik med god turtäthet. Buss 801 är ofta överfull och är ett måste för Uppsala- och Knivstabor som jobbar på Arlanda. Dessutom är den en uppskattad service för flygresenärer. Läggs busslinje 801 ned kommer många istället att bli beroende av bilen. Det är varken en ekonomiskt eller klimatmässigt smart politik, säger kommunalrådet Erik Pelling (S).

– Om buss 801 får färre turer och därefter läggs ned återstår endast tåget som bara stannar i Sky City. Dyrare biljetter, färre avgångar och olika biljettsystem är några av riskerna med privatiseringen. Socialdemokraterna vill bygga ett hållbart Uppsala och då är en nedläggning av samhällsnyttig kollektivtrafik fel väg att gå, säger Anita Berger, ordförande för Socialdemokraterna i Uppsala.

Namninsamlingen kommer att överlämnas till finanslandstingsrådet Erik Weiman (M) och finanskommunalrådet Gunnar Hedberg (M) inför kollektivtrafiknämndens sammanträde den 13 december.

Följ namninsamlingskampanjen:
- Via Rädda Buss 801 på Facebook www.facebook.com/pages/Rädda-Buss-
801/253285261391371
- Via www.RäddaBuss801.se

Kontakt:
Erik Pelling, kommunalråd
Tel 018-727 13 18

Anita Berger, ordförande för Socialdemokraterna i Uppsala
Mob 070-819 26 30

Medverkande fackförbund
SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET AVD 46
Kenneth Grampe, ombudsman, 076-1006639

HOTELL OCH RESTAURANG FACKET AVDELNING 2
Per Persson, ombudsman, 08-588 09 825

FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND REGION OST
Jari Visshed, ombudsman, 070- 567 01 78

HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND AVD 36 UPPSALA
Malin Bergvall, ombudsman, 070-516 66 20

LO-FACKEN UPPSALA
Inga-Lill Sjöblom, ordförande, 070-3945482