Umeå kommun

Namnsättning av 39 lekplatser/parker

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 17:44 CEST

Byggnadsnänden har namnsatt 39 lekplatser och parker i Holmsund, Obbola, Hörnefors, Sävar samt Täfteå. Bland de namnsatta parkerna finns bland annat Rut Berggrens park i Hörnefors, Storsjöparken i Holmsund, Bagarparken i Obbola och Midsommarparken i Sävar.

– Parker är värdefulla platser som många människor besöker och bör därför ur lokaliserande synpunkt ha ett namn. Namnen har tagits fram av Umeå kommun men hembygdsföreningarna i Obbola och Sävar samt bygdegårdsföreningen i Hörnefors har haft tillfälle att lämna synpunkter, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Under 2013 och 2014 pågick ett arbete för att namnge Umeås parker inklusive lekplatser, arbetet utmynnade i namnsättning av 95 parker. De 39 nu namnsatta parkerna ligger i Holmsund, Obbola, Hörnefors, Sävar samt Täfteå. Avsikten är att på lämpligt sätt skylta och ange namnen på dessa parker och lekplatser.

Beslut efter votering
Vänsterpartiet önskade en återremiss med medskicket att fler av parkerna skulle få kvinnonamn. Kontoret menade dock att namnen i första hand ska väljas utifrån platsen och vara lokaliserande genom att till exempel ta namn från närliggande gator. Efter votering med siffrorna 9-2 beslutade nämnden att anta de föreslagna namnen.

Bifogat finns en lista över de nya namnen, kartor samt förklaringar till valda namn.

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.