North Atlantic Natural Resources AB

NAN: LÄGRE VINST ÄN FÖRVÄNTAT FÖR ANDRA KVARTALET

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2004 14:44 CEST

Rapport för andra kvartalet lämnas den 2 augusti


North Atlantic Natural Resources AB ("NAN") meddelar härmed att bolaget kommer att rapportera lägre vinst än förväntat för andra kvartalet på grund av förseningar i utvecklingen av den östra zonen i bolagets gruva Storliden i Västerbotten. Detta har inneburit lägre produktion av koncentrat än planerat då mindre tonnage med lägre halter bearbetats i anrikningsverket.


Bortfallet av tonnage från den östra zonen har till viss del kompenserats med tonnage från den undre västra zonen, som har lägre halter och är hårdare att mala.

I kombination med lägre metallpriser än de som erhölls under första kvartalet, kommer detta att ha en negativ effekt på intäkterna under andra kvartalet och början av tredje kvartalet. Resultatet för fjärde kvartalet förväntas bli bättre, då nu vidtagna åtgärder skall ge effekt och malm från områden med högre halter då kommer att anrikas.

Bolaget vill framhålla att de genomsnittshalter som rapporterats för Storlidengruvan inte förändrats.

Rapporten för andra kvartalet kommer att lämnas den 2 augusti och inte den 5 augusti som tidigare meddelats.

Uppsala den 13 juli 2004
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta Investors Relations, tel 018-65 60 00


NAN är ett svenskt prospekterings- och gruvföretag med huvudkontor i Uppsala och kontor i Malå i Västerbotten. NAN-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1997.

NANs hemsida: www.nanr.se