Artimplant AB

Nanofiber av Artelon® framgångsrikt applicerat på metalliska implantat

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 09:09 CEST

Perkutana implantat, d v s implantat som penetrerar huden, används inom en rad olika områden för fixering av benbrott, förankring av hörapparater och andra proteser. De är värdefulla för patienten, men ett vanligt kliniskt problem är infektioner runt området där metallimplantatet penetrerar huden. Dessa komplikationer behöver ofta lokal eller systematisk behandling med antibiotika och kan i svåra fall resultera i borttagning av hela implantatet.

Som ett första steg mot att behandla detta kliniska behov har elektrospunna nanofibrer av Artelon® använts för att täcka ytan på implantat av metall. Detta är första gången Artelon® kombineras med metalliska implantat. Genom att applicera Artelon® på det metalliska implantatet kommer huden som omger implantatet att kunna växa in i Artelon®-ytan och därmed bilda en helhet mellan metallimplantatet och huden.

Artelon® har i flera studier visat sig fungera väl som klätterställning för inväxt av mjukvävnad. Elektrospunnen Artelon® är väl lämpad som matris för inväxt av mjukvävnad och kommer att öppna upp nya terapeutiska områden för Artelon®. Genom att kombinera två material med kliniskt dokumenterad biokompatibilitet uppskattas tidsramen för regulatoriskt godkännande att bli relativt kort.

CEO Tord Lendau säger;
“Artelon® är i sig själv lämpligt för ett flertal applikationer både inom mjukvävnad och ben, men genom att kombinera det med andra biomaterial, t ex att addera dess egenskaper till ytan av metallimplantat, kan vi ytterligare expandera antalet applikationsområden. Bolag med olika former av perkutana implantat skulle kunna dra fördel av att täckas med Artelon®”För ytterligare information kontakta:
Tord Lendau, VD, tel 031-746 56 00, 0708-369 403, tord.lendau@artimplant.se
www.artimplant.se

ARTIMPLANT
Artimplants affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra implantat baserade på biomaterialet Artelon® som tillfredsställer patienters, läkares och vårdgivares behov inom ortopedi och andra terapiområden.

Artimplants vision är att bli den självklara samarbetspartnern för utveckling av biomaterialapplikationer för behandling av skadad och defekt kroppsvävnad.

Artimplant är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.