Miljöpartiet de gröna

Nanopartiklar i solkrämen?

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 11:55 CEST

Nu krävs hårdare regler i EU

Vad innehåller ditt solskyddsmedel? Det är mycket möjligt att det innehåller nanopartiklar, men det får du inte veta för det står inte på förpackningen. Idag röstar EU-parlamentet om en rapport från Carl Schlyter, Miljöpartiet, som kräver hårdare regler för nanoteknik.


Nanoteknik är ingenjörskonst på en ny nivå, där fantastiska resultat kan uppnås inom
bland annat energi, medicin och många konsumentprodukter. Men alla dessa drömmar kan gå i kras om vi inte ser till att produkterna är säkra innan de kommer ut på marknaden.
Riskerna med nanoteknik är för dåligt kända. Kolnanorör har t ex visat sig ge upphov till samma typ av skador som asbest.
Ändå finns t ex solkrämer och annan kosmetika på marknaden där vi inte känner till de långsiktiga effekterna på hälsan. Mer än 800 nanoteknikbaserade konsumentprodukter finns f n ute på marknaden.
I betänkandet som ska antas idag kräver parlamentet en helt ny lagstiftning för nanomaterial.
- Vi uppmanar EU-kommissionen att se över all lagstiftning inom två år enligt principen "kunskap först, sedan marknad", säger Carl Schlyter. Produkter med nanomaterial som utgör en risk för människors hälsa ska inte få släppas ut på marknaden.
Parlamentet kräver också större satsningar på forskning kring nanoteknikens hälsorisker, kunskap om avfallshantering, uppdaterat arbetarskydd och att det klart ska framgå på konsumentförpackningar om produkten innehåller nanomaterial.

För mer information:
Carl Schlyter 070 238 25 15
Marita Pahlén, pressekreterare 070 67 50 373


Fakta:
Nanoteknik utnyttjar det faktum att partiklar har helt andra egenskaper än större partiklar av samma ämne. Den vanligaste definitionen av nanopartiklar är att de har en dimension som är mindre än 100 nanometer, eller är så små att deras egenskaper ändras pg a deras partikelstorlek. 1 nanometer är en miljontedels millimeter.