SwedNanoTech

Öppen föreläsning: Nanoporösa material som läkemedelsbärare, 27/2, Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2014 13:54 CET

Välkommen på öppen föreläsning om nanoporösa material som läkemedelsbärare!

På den första av vårens nanoföreläsningar möter du Johan Goméz de la Torre, forskare vid Uppsala universitet. Han kommer att berätta om vad nanoporösa material är och hur de kan användas i farmaceutiska sammanhang. 

Genom att innesluta läkemedel i extremt små porer går det att påverka hur läkemedelsmolekylerna beter sig, något som öppnar upp för möjligheten att konstruera effektivare mediciner.

Titel: Hur kan nanoporösa material öka den terapeutiska effekten hos svårlösliga läkemedel?
Tid: Torsdag 27/2, kl. 18.00-19.30
Plats: Kungstensgatan 45, Stockholm
Föreläsare: Johan Goméz de la Torre, forskare i nanoteknologi, Uppsala universitet.
Anmälan: http://bit.ly/1lpKIBM

Om föreläsaren

Johan disputerade 2010 och forskar i hur olika nanostrukturerade material kan användas i farmaceutiska sammanhang för att öka den terapeutiska effekten hos läkemedel. Johan är även en av grundarna till bolaget Disruptive Materials AB som jobbar med olika tillämpningar av det nanoporösa materialet Upsalite™.

Om föreläsningsserien

Under hösten 2013 och våren 2014 erbjuder SwedNanoTech i samarbete med Folkuniversitetet en kostnadsfri föreläsningsserie om nanoteknik. Syftet med föreläsningarna är att synliggöra vad nanoteknologi är, hur det används samt vilka potentiella risker som måste tas hänsyn till i utvecklandet av tekniken. 

Samtliga föreläsare har gedigen kunskap och erfarenhet inom sina respektive områden. Föreläsningarna är kostnadsfria men anmälan krävs.

Övriga kurstillfällen våren 2014

Frågor?

Kontakta Stina Bergström, kommunikatör, SwedNanoTech.  +46 70 208 52 42, stina.bergstrom@swednanotech.com

SwedNanoTech är en förening som har bildats för att skapa en tydlig profil för svensk nanoteknologi i Sverige och utlandet och etablera ett gott samarbete mellan forskare, entreprenörer och samhället i övrigt. Vi har ca 40 medlemmar, både studenter, företag och enskilda forskare.