Läkare för Miljön

NANOTEKNIK OCH SÄKERHET 8 JANUARI

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2012 12:15 CET

Välkommen till en workshop om teknikutveckling och säkerhet. Syftet är att både beskriva läget idag och att ta upp de frågor som är kritiskt viktiga för att nanoteknikens framtida utveckling.

Det gäller säkerhetsfrågor och reglering som möter både medborgarnas och industrins krav. Mötet är en del av arbetet med att ta fram en forsknings- och innovationsagenda för nanoteknik i ett hållbart samhälle som finansieras av Vinnova. Efter lunch blir det en genomlysning av specifika frågor kring säkerhet och reglering.

Läkare för Miljön är samarbetspartner till SwedNanoTech och ingår i den grupp som planerat dagen. Vi vill framför allt ta upp säkerhets- och miljöaspekter.

Denna workshop äger rum i Göteborg tisdag 8 januari kl 10-16. Sista anmälan 19 december.

Läs mer! http://swednanotech.com/kalendarium/workshop-nanoteknik-i-ett-hallbart-samhalle/ 


LÄKARE FÖR MILJÖN Hållbar utveckling - bättre folkhälsa! www.lakareformiljon.se