Läkare för Miljön

NANOTEKNOLOGI MÅSTE REGLERAS MERA!

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 14:58 CET

"Regeringen måste ta itu med att reglera nanoteknologin. Sverige ligger efter. Vi vet alldeles för lite om effekterna av olika sorters nanopartiklar på hälsa och miljö. Vi vet inte ens i vilka produkter de finns!"

Ett antal olika forskare förde fram samma budskap på två olika seminarier: Nanopartiklar - smått och gott? den 2 november och Små partiklar och mat - möjligheter och risker den 10 oktober.

Referat från båda seminarierna finns i senaste Nyhetsbrev för Läkare för Miljön.

Nanopartiklar finns runt omkring oss – både naturliga och medvetet framställda. Partiklar i nanostorlek har helt andra egenskaper än ursprungsmolekylen. 

De tekniska möjligheterna synes obegränsade. Nanoteknik har med stor framgång utvecklats inom många områden, från ytbehandling till bioteknik.

Hälso- och miljöeffekter av nanopartiklar är i stort sett okända. Samtidigt finns det många fält där nanoteknologin kan anses vara klart hälsofrämjande.

Experternas samlade bedömning är att politikerna måste fatta beslut om att reglera nanoteknologin, vilket är fullt möjligt. Vad som nu krävs är ett ”bottom-up perspective” för att aktivera politikerna, dvs. opinionsarbete.


LÄKARE FÖR MILJÖN Hållbar utveckling - bättre folkhälsa! www.lakareformiljon.se