Morphic Technologies

National Machinery sluter omfattande licensavtal med Morphic Technologies

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 09:15 CEST

Det multinationella maskinföretaget National Machinery LLC köper en exklusiv licens avseende Morphics kapmaskiner samt tecknar ett leverantörsavtal med Morphic för kritiska delsystem.

Licensavtalet innebär att National Machinery övertar all kommande försäljning samt tillverkning, service och support för Morphics produktfamilj av kapmaskiner för diametrar upp till 25 mm. I överenskommelsen ingår även ett leverantörsavtal som innebär att Morphic kommer att leverera centrala delar som slagenhet med styrfunktion till National Machinery till markandsmässiga villkor för varje kommande maskin. För licensavtalet betalar köparen Morphic en engångssumma på 4 Mkr samt en royaltyersättning för varje såld maskinanläggning.

"Affären med National Machinery är positiv på flera sätt", säger Morphics VD, Peter Heidlund. "I och med avtalet tar National över produktion och försäljning av de mindre och medelstora kapmaskinerna, vilket är helt i linje med vår strategi att fokusera på tillverkning och försäljning av slagenheter i det här affärsområdet. Att ett företag som National Machinery har beslutat sig för att licensiera vår teknik betyder att vi har passerat en mycket viktig milstolpe i den industriella etableringen av höghastighetstekniken."

National Machinery LLC (www.nationalmachinery.com) är en ledande maskinleverantör inom metallisk komponenttillverkning. Bolaget är privatägt och har med över 125 år i branschen etablerat sig som en ledande leverantör till en mängd stora industriföretag. National Machinery har en världstäckande försäljnings- och supportorganisation med resursstarka servicecenter i USA, Tyskland och Japan.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Peter Heidlund, VD i Morphic Technologies, 031-7045865, peter.heidlund@morphic.se

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se)
Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets B-aktie är noterad på Göteborgs OTC-lista och handlas på sedvanligt vis via banker eller fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten.