Statsrådsberedningen

Nationaldagen 6 juni blir allmän helgdag 2005

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 11:38 CEST

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen att nationaldagen den 6 juni ska bli allmän helgdag från och med år 2005. Samtidigt upphör annandag pingst att vara allmän helgdag.

Som svenskar har vi mycket att känna både stolthet och glädje för. Min förhoppning är att nationaldagen ska vara ett tillfälle för alla att fira det bästa med Sverige, säger samordningsminister Pär Nuder.

Frågan om nationaldagen som allmän helgdag har under en lång tid varit föremål för diskussion. Regeringen tillsatte i juni 2003 en utredning med Anita Gradin som särskild utredare. I maj 2004 överlämnade hon sitt betänkande Nationaldagen en ny helgdag.

Utredaren föreslog där att den 6 juni görs till allmän helgdag och att annandag pingst samtidigt avskaffas som helgdag. Utredningen konstaterade att det skulle kosta samhället mellan 3 och 8,5 miljarder kronor att inrätta ytterligare en helgdag utan att ta bort en av de befintliga helgdagarna.

Kontakt:
Dan Svanell
Pressekreterare
08-405 40 02
070-694 60 35

Henrik Jermsten
Departementsråd, Ju
08-405 47 48