Svensk Vindenergi

Nationalekonomisk studie visar att uttagsskatt på andelsägd vindkraft inte är motiverad

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2010 13:02 CET

Sedan ett och ett halvt år har Skatteverkets nya tolkning av prisbildningen på elmarknaden lagt en nästan död hand över den andelsägda vindkraften. Orsaken är att Skatteverket och nu senast Skatterättsnämnden hävdar att vindandelsägare får sin el till underpris och därför ska uttagsbeskattas. Man hävdar att det enbart är elpriset på den nordiska elbörsen NordPool som kan utgöra marknadspriset på el. Men nu visar grundläggande en nationalekonomisk studie att vindkraftkooperativens priser är marknadsmässiga och att den extra uttagsbeskattningen därför inte är motiverad.

Det är branschorganisationen Svensk Vindenergi som gett docent Thomas Tangerås i uppdrag att utreda vad som egentligen utgör ett marknadspris på el. Tangerås som är programchef för Institutet för Näringslivsforsknings forskningsprogram om elmarknadens ekonomi, visar med hjälp av enkla modeller att vindkraftkooperativen agerar på en fri marknad, att kooperativen konkurrerar sinsemellan och att priset på andelsägd vindkraft i allra högsta grad är marknadsmässigt.

För branschen är analysen välkommen, men samtidigt är rapportens slutsats ingen överraskning.

- Det är anmärkningsvärt att politikerna låter Skatteverket ha monopol på att bestämma att det endast skulle finnas ett enda marknadspris på el (dvs priset på elbörsen Nordpool) och att vanlig marknadsekonomi inte skulle gälla just här. Detta är förstås mycket allvarligt ur konkurrenssynpunkt, men ännu mer nedslående eftersom det rör sig om förnybar energi där man snarare bör underlätta och inte försvåra utbyggnaden med ologiska skattetolkningar, säger Matthias Rapp, vd vid branschorganisationen Svensk Vindenergi.

- Mot bakgrund av att vi sedan länge har en avreglerad elmarknad i Sverige ter det sig underligt att en statlig myndighet tar sig rätten att definiera marknadspriset på en vara. Skatteverket verkar tycka att priset på andelsägd vindkraft är för lågt. Andelsägd vindkraft är ingen välgörenhetsverksamhet, utan är bara ett av flera olika alternativ för en konsument att köpa sin el på, säger Thomas Tangerås i en kommentar.

Sedan hotet om uttagsbeskattning blivit känd bland allmänheten har försäljningen av andelar bland landets vindkraftkooperativ sjunkit med 90 procent.

Läs hela rapporten från Institutet för Näringslivsforskning ”Är vindkraftkooperativens priser marknadsmässiga?” på Svensk Vindenergis webbplats, www.svenskvindenergi.org.
För mer information:
Matthias Rapp, vd tel 08-677 28 92, 070-453 11 38
Thomas Tangerås, Institutet för näringslivsforskning 070-727 54 48